Styrelse

Ascelia Pharmas styrelse består av:

Peter Benson
Peter Benson

Styrelseordförande sedan 2017.

Bakgrund
Peter Benson (född 1955) är ordförande och medgrundare av Sunstone Life Science Ventures samt styrelseordförande i Alligator Bioscience AB som är noterat på Nasdaq Stockholm. Peter Benson har lång erfarenhet från life science-sektorn som investerare, styrelseledamot och i ledningspositioner, inkluderande i flera noterade bolag. Peter Benson var vice styrelseordförande i Zealand Pharma vid dess notering och har tidigare bland annat varit Head of Life Science Ventures på Vækstfonden, President vid Hospital Care och Senior Vice President vid Pharmacia AB samt Executive Vice President Marketing & Sales vid Kabi Pharmacia Parenterals.
Utbildning
Civilekonomexamen från Lunds universitet. MA i Economics från University of California, USA.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseordförande i Alligator Bioscience AB (publ), Ascelia Incentive AB och Sunstone LSV Partners Holding ApS. Styrelseledamot i Arcoma Aktiebolag samt Sunstone Capital A/S (och dotterbolag inom Sunstone Capital A/S sfären).
Innehav i Ascelia
-
Oberoende
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men inte i förhållande till större aktieägare. Managing Partner i Sunstone Life Science Ventures A/S.
Lauren Barnes
Lauren Barnes

Styrelseledamot sedan 2020.

Bakgrund
Lauren Barnes (född 1974) är Senior Vice President vid Market Access för Blueprint Medicines (noterat på NASDAQ), ett Boston-baserat precisionsmedicinföretag i kommersiellt stadie som fokuserar på genomiskt definierade cancerformer, sällsynta sjukdomar och immunterapi mot cancer. Lauren Barnes har omfattande expertis och erfarenhet av prissättning, marknadsåtkomst, pre-kommersialisering och managed markets, särskilt i relation till den amerikanska marknaden. Hon har varit involverad i lanseringsplanering av mer än 50 läkemedel, tekniker och diagnostiker under sin karriär. Före sin nuvarande roll var Lauren Barnes Vice President på Vertex Pharmaceuticals, SVP på Avalere Health och ledde deras avdelning för Reimbursement & Commercialization och har haft olika befattningar vid Amgen och Centers for Medicare och Medicaid Services (CMS), den myndighet som driver USA:s Medicare-program.
Utbildning
Master of Health Science (MHS) inom folkhälsa från Johns Hopkins School of Public Health, USA samt BA inom folkhälsa från Johns Hopkins University, USA.
Övriga pågående uppdrag
Ordförande för National Board of the Cancer Support Community.
Innehav i Ascelia
-
Oberoende
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, och i förhållande till större aktieägare.
Bo Jesper Hansen
Bo Jesper Hansen

Styrelseledamot sedan 2010.

Bakgrund
Bo Jesper Hansen (född 1958) har lång erfarenhet av forskning och utveckling av särläkemedel samt internationell marknadsföring och affärsutveckling. Bo Jesper Hansen är och har tidigare varit styrelseordförande respektive styrelseledamot för ett stort antal biotech- och läkemedelsbolag inklusive styrelseordförande i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Topotarget A/S (publ), Karolinska Development AB (publ) och Ablynx nv (publ).
Utbildning
M.D. och Ph.D. från Københavns Universitet, Danmark.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseordförande i Karo Pharma AB, Innoventa Medica ApS och Laborie Inc. Styrelseledamot i Azanta A/S. Vice styrelseordförande i Orphazyme ApS.
Innehav i Ascelia
350 019 aktier i Ascelia Pharma AB.
Oberoende
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.
Hans Maier
Hans Maier

Styrelseledamot sedan 2017.

Bakgrund
Hans Maier (född 1955) är Managing Partner och medgrundare av BGM Associates GmbH (Berlin, Tyskland) som erbjuder strategi- och transaktionsrådgivning till företag inom hälsovård och Life Science. In sin karriär som ledande befattningshavare inom biopharma har Hans haft ledande positioner inom Schering AG och Bayer AG, bland annat som Managing Director för Scherings dotterbolag i Japan och Sydkorea, Managing Director för Schering Dermathology, Head of Corporate Strategy and Business Development för Schering AG samt President of Global Business Unit Diagnostic Imaging för både Schering AG och Bayer AG. Han har också ingått i Executive Committee på Bayer-Schering Pharma AB.
Utbildning
Ph.D. i Economics samt examen i Political Science från Freie Universität Berlin, Tyskland.
Övriga pågående uppdrag
President of the Board of Trustees för German Heart Center i Berlin, ordförande för advisory board för Fraunhofer Mevis Institute for Digital Medicine och professor i International Strategic Management vid Berlin School of Economics and Law.
Innehav i Ascelia
20 000 aktier i Ascelia Pharma AB.
Oberoende
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.
Niels Mengel
Niels Mengel

Styrelseledamot sedan 2000.

Bakgrund
Niels Mengel (född 1948) är grundare, partner samt styrelseledamot och VD i Øresund-Healthcare Capital. Niels Mengel har lång erfarenhet som investerare inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Niels Mengel har tidigare bland annat varit Executive Vice President vid ISS World Services A/S samt Director vid PA Consulting Group.
Utbildning
M.B.A. från London Business School, England. M.Sc. i Macro Economy och Finance från Københavns Universitet, Danmark.
Övriga pågående uppdrag
Styrelsemedlem i Dansk Aktionærforening. Styrelseledamot i Better Finance (The European Federation of Investors and Financial Services Users), Black Swan Strategy A/S och Upstream Invest A/S. Styrelseledamot och Managing Partner i Øresund-Healthcare Management A/S. Kommanditdelägare i Øresund-Healthcare Capital K/S. Delägare i ØHM Exit I I/S och ØHM Exit II I/S. Medlem i ledningsgrupp (direktion) i Kibegeon ApS.
Innehav i Ascelia
138 293 aktier i Ascelia Pharma AB direkt eller indirekt genom bolag. Niels Mengel har också, direkt och indirekt, investerat i Øresund-Healthcare som innehar 2 020 490 aktier i Ascelia Pharma AB. Enligt de avtal som reglerar Niels Mengels investeringar i Øresund-Healthcare har Niels Mengel ett finansiellt intresse som motsvarar cirka 50 procent av de aktier i Ascelia Pharma AB som innehas av Øresund-Healthcare Capital.
Oberoende
Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.
René Spogárd
René Spogárd

Styrelseledamot sedan 2017.

Bakgrund
René Spogárd (född 1954) är styrelseordförande i och har investerat i ett flertal bolag, inklusive JEKA Fish A/S, Bollerup Jensen A/S och Flex Funding A/S. René Spogárd har lång erfarenhet som investerare i hälso- och sjukvårdsbranschen och från styrelseuppdrag i publik miljö. René Spogárd har tidigare bland annat varit ägare och Managing Director vid TNS Gallup A/S och Director vid TNS plc (noterat på London Stock Exchange).
Utbildning
H.D. i Marketing från Copenhagen Business School, Danmark.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseordförande i Ambrox Property Invest III A/S, Bollerup Jensen A/S, Bollerup Jensen Adhesives ApS, Bollerup Jensen Water Holding ApS, CMC SPV of 3 April 2017 AB, Cimbric A/S, Deltaq Portefølje Holding 104 ApS, Deltaq Portefølje Holding II ApS, Deltaq Portefølje Holding IV ApS, Deltaq Portefølje Holding VI ApS, Flex Funding A/S, Jeka Fish A/S, Jeka Fish Holding ApS, Jeka Fish Holding 2 ApS, Jysk Industri Holding A/S och Preservation Technologies I/S. Vice styrelseordförande i Nordisk Krabbe Kompagni A/S. Styrelseledamot i Ambrox Capital A/S, Ambrox Korsør A/S, Bollerup Jensen Adhesives Holding ApS, Bollerup Jensen Water ApS, Bollerup Jensen Wood ApS och Flex Funding Fintech ApS. Medlem i ledningsgrupp (direktion) och partner i Dadephi ApS, René Spogárds Familieanpartsselskab och Spogárd Holding ApS, Spogárd Invest ApS och Spogárd Invest 3 ApS.
Innehav i Ascelia
1 010 203 aktier i Ascelia Pharma AB indirekt via bolag.
Oberoende
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.
Helena Wennerström
Helena Wennerström

Styrelseledamot sedan 2017.

Bakgrund
Helena Wennerström (född 1965) är ekonomidirektör hos ViaCon Group. Tidigare var hon vice verkställande direktör och ekonomidirektör för Bulten AB (publ). Tidigare befattningar dessförinnan har bland annat innefattat olika finansroller inom Digitalfabriken och Topcon.
Utbildning
M.Sc. i Business Administration och Economics från Örebro universitet.
Övriga pågående uppdrag
Styrelseordförande i Bulten Fasteners AB. Styrelseledamot i Bulten Fasteners Tianjin Co. LTD, Bulten Hallstahammar AB, Bulten North America LLC, Bulten Polska S.A., Bulten Sweden AB och Bulten Fasteners (China) Co Ltd. och BBB Services Ltd. Styrelsesuppleant i Bulten Industrifastighet AB, Finnveden Micro Fasteners AB och Finnveden Trading Aktiebolag. Vice verkställande direktör för Bulten AB.
Innehav i Ascelia
18 000 aktier i Ascelia Pharma AB.
Oberoende
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, och i förhållande till större aktieägare.

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nyskapande läkemedel som fyller medicinska tomrum samt har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering.

Huvudkontor är i Malmö och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE).

Ladda ner faktablad: Ascelia Pharma Factsheet Dec 2020

Events