Hans Maier

Styrelseledamot sedan 2017.

Bakgrund: Hans Maier (född 1955) är Managing Partner och medgrundare av BGM Associates GmbH (Berlin, Tyskland) som erbjuder strategi- och transaktionsrådgivning till företag inom hälsovård och Life Science. In sin karriär som ledande befattningshavare inom biopharma har Hans haft ledande positioner inom Schering AG och Bayer AG, bland annat som Managing Director för Scherings dotterbolag i Japan och Sydkorea, Managing Director för Schering Dermathology, Head of Corporate Strategy and Business Development för Schering AG samt President of Global Business Unit Diagnostic Imaging för både Schering AG och Bayer AG. Han har också ingått i Executive Committee på Bayer-Schering Pharma AB.

Utbildning: Ph.D. i Economics samt examen i Political Science från Freie Universität Berlin, Tyskland.

Övriga pågående uppdrag: President of the Board of Trustees för German Heart Center i Berlin, ordförande för advisory board för Fraunhofer Mevis Institute for Digital Medicine och professor i International Strategic Management vid Berlin School of Economics and Law.

Innehav i Ascelia: Visa innehav

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och i förhållande till större aktieägare.