Hans Maier

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2017. Medlem av kommersialiseringssutskottet

Bakgrund: Hans Maier är Managing Partner och medgrundare av BGM Associates GmbH (baserat i Berlin, Tyskland) som erbjuder specialiserad strategi och transaktionsråd givning till företag inom hälsovård och Life Science. In sin karriär som ledande befattninghavare inom biopharma har Hans haft ledande positioner inom Schering AG och Bayer AG, bland annat som President av Diagnostic Imaging, Managing Director för Scherings dotterbolag i Japan och Sydkorea, Managing Director för Schering Dermathology, Head of Corporate Strategy and Business Development för Schering AG. Han har också ingått i Executive Committee på Bayer-Schering Pharma AG.

Utbildning: Ph.D. i Economics och examen i Political Science från Freie Universität Berlin, Tyskland samt Executive Program, Stanford University Graduate School of Business.

Övriga pågående uppdrag: Hans Maier är bland annat VD för German Heart Center Berlin Foundation, Vice-ordförande för “Deutsches Herzzentrum der Charité” och Supervisory Board Member för Charité Universitätsmedizin Berlin. Han är också ord- förande av the Board of Trustees of the Fraunhofer MEVIS Institute for Digital Medicine, och professor vid International Strategic Management at Berlin School of Economics and Law.

Innehav i Ascelia: Visa innehav

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och i förhållande till större aktieägare.