Aktieanalyser

Nedan återfinns aktieanalytiker som täcker Ascelia Pharma.

Danske Bank
Lars Hevreng
+46 8 568 80568
lhev@danskebank.com

Erik Penser Bank
Ludvig Svensson
+46 704 962 535
ludvig.svensson@penser.se

Redeye

Johan Unnerus
+46 724 023 385
johan.unnerus@redeye.se

Analysguiden/Aktiespararna
Sten Westerberg
sten.westerberg@aktiespararna.se

Nedan återfinns aktieanalyser på Ascelia Pharma:

220522 – Analysguiden (in Swedish)

211220 – Erik Penser Bank equity research initiation of coverage

211111 – Analysguiden

210520 – Analysguiden (in Swedish)

201023 – Equity Research Redeye (in Swedish)

200526 – Analysguiden (in Swedish)

200325 – Equity Research Redeye (in Swedish)

200305 – Analysguiden-Carlsquare

200220 – Equity Research Vator Securities

200220 – Analysguiden-Carlsquare

190619 – Aktiespararnas aktieanalys (Analysguiden)

191014 – Redeye aktieanalys

190528 – Aktiespararnas aktieanalys (Analysguiden)

190521 – Equity Research Edison Group

190425 – Equity Research Vator Securities