Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 2019/2020: (juli-september 2019) 8 november 2019

Bolagstämma 2018/2019: 14 november 2019

Halvårsrapport 2019/2020: (juli-december 2019) 14 februari 2020

Delårsrapport 9M 2019/2020: (juli 2019-mars 2020) 12 maj 2020

Helårsrapport 2019/2020: (juli 2019-juni 2020) 20 augusti 2020