Finansiell kalender

Halvårsrapport 2019/2020 (juli-december 2019): 14 februari 2020

Bolagstämma 2020: 6 maj 2020

Delårsrapport Q1 2020 (januari-mars 2020): 13 maj 2020

Halvårsrapport 2020: (januari-juni 2020): 20 augusti 2020

Delårsrapport 9M 2020 (januari-oktober 2020): 5 november 2020

Helårsrapport 2020: (januari-december 2020): 16 februari 2021