Finansiell kalender

Årsstämma 2022: 5 maj 2022

Delårsrapport Q1 2022: 11 maj 2022

Halvårsrapport 2022: 18 augusti 2022

Delårsrapport 9M 2022: 4 november 2022

Helårsrapport 2022: 10 februari 2023