Finansiell kalender

Bolagsstämma 2021: 5 maj 2021

Delårsrapport Q1 2021: (januari-mars): 12 maj 2021

Halvårsrapport 2021: (april-juni): 19 augusti 2021

Delårsrapport 9M 2021: (januari-september 2021): 4 november 2021

Helårsrapport 2021: (januari-december 2021): 10 februari 2022

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nyskapande läkemedel som fyller medicinska tomrum samt har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering.

Huvudkontor är i Malmö och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE).

Ladda ner faktablad: Ascelia Pharma Factsheet Dec 2020

Events