Finansiell kalender

Delårsrapport 9M 2021: (januari-september 2021): 4 november 2021

Helårsrapport 2021: (januari-december 2021): 10 februari 2022

Årsstämma 2022: 5 maj 2022

Delårsrapport Q1 2022: 11 maj 2022

Halvårsrapport 2022: 18 augusti 2022

Delårsrapport 9M 2022: 4 november 2022

Helårsrapport 2022: 10 februari 2023

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nyskapande läkemedel som fyller medicinska tomrum samt har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering.

Huvudkontor är i Malmö och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE).

Events