Terapiområden

Cancer är en global hälsobörda. 44 miljoner människor lever med cancer och varje år diagnostiseras 18 miljoner människor med cancer. Trots årtionden av innovation kvarstår betydande icke tillgodosedda medicinska behov – inklusive tidig diagnos och intervention, effektivare behandlingsalternativ, med förbättrade terapier, personlig behandling och kombinationsbehandlingar för optimala resultat. Ofta är balansering av effektivitet och tolerabilitet en kompromiss.

På Ascelia Pharma utvecklar och kommersialiserar vi nyskapande läkemedel som tillgodoser ouppfyllda medicinska behov och samtidigt har tydlig väg framåt rörande utveckling- och marknadslansering. Bolaget har två läkemedelskandidater – Orviglance (tidigare arbetsnamn Mangoral) och Oncoral – i klinisk utveckling.