IR & Media

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsföretag inom onkologi, specialiserat på utveckling av nya läkemedel för att förbättra livslängden och livskvaliteten för människor som lever med cancer.

Information till investerare och media presenteras i undermenyerna.