IR & Media

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsföretag inom onkologi, specialiserat på utveckling av nya läkemedel för att förbättra livslängden och livskvaliteten för människor som lever med cancer.

Information till investerare och media presenteras i undermenyerna.

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nyskapande läkemedel som fyller medicinska tomrum samt har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering.

Huvudkontor är i Malmö och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE).

Events