Kontakt

Delphine Biro, Executive Assistant
Tel: +46 735 17 91 18
info@ascelia.com
Ascelia Pharma AB
Hyllie Boulevard 34
215 32 MALMÖ
Sweden

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nyskapande läkemedel som fyller medicinska tomrum samt har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering.

Huvudkontor är i Malmö och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE).

Ladda ner faktablad: Ascelia Pharma Factsheet Dec 2020

Events