Kommersialiseringsutskott

Kommersialiseringsutskottet ska bestå av minst 2 ledamöter som ska utses av styrelseledamöterna. De nuvarande medlemmarna är Lauren Barnes (ordförande), Peter Benson och Hans Maier.

Kommersialiseringsutskottet är ett förberedande organ inom styrelsen med de viktigaste uppgifterna att:

  • förbereda beslut som ska fattas av styrelsen om frågor rörande övergripande kommersialiseringsplaner och viktiga kommersialiseringsbeslut av produkter inom Ascelia Pharma; och
  • Tillse att tillräcklig beredskap gjorts för lansering; och
  • Tillse att kapaciteten för kommersialisering finns tillgänglig i rätt tid och storlek enligt överenskomna planer.