Kommersialiseringsutskott

Kommersialiseringsutskottet ska bestå av minst 2 ledamöter som ska utses av styrelseledamöterna. De nuvarande medlemmarna är Lauren Barnes (ordförande), Peter Benson och Hans Maier.

Kommersialiseringsutskottet är ett förberedande organ inom styrelsen med de viktigaste uppgifterna att:

  • förbereda beslut som ska fattas av styrelsen om frågor rörande övergripande kommersialiseringsplaner och viktiga kommersialiseringsbeslut av produkter inom Ascelia Pharma; och
  • Tillse att tillräcklig beredskap gjorts för lansering; och
  • Tillse att kapaciteten för kommersialisering finns tillgänglig i rätt tid och storlek enligt överenskomna planer.

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nyskapande läkemedel som fyller medicinska tomrum samt har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering.

Huvudkontor är i Malmö och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE).

Events