Magcancer

Magcancer är en sjukdom där cancerceller bildas i magsäckens slemhinna. De flesta magcancerformer är adenokarcinom, en cancerform som uppträder i körtelvävnad. Magcancer är ofta långt framskriden när den diagnostiseras. På detta stadium kan den ofta behandlas, men sällan botas

 

När magcancer upptäcks på ett sent stadium går den vanligtvis inte att operera, och/eller så har den blivit metastatisk.

Incidensen är högre i Asien, exempelvis i Japan där incidensen är fem gånger så hög som i USA och Europa.

Marknaden för magcancerläkemedel växer snabbt och förväntas överstiga 4 miljarder år 2022 enligt GlobalData. Denna tillväxt drivs på av flera faktorer, exempelvis en ökning av den övergripande incidensen samt en ökning av såväl behandlingsgraden som behandlingslängden.

 

Det finns flera cellgiftsläkemedel på marknaden, bland dem den väletablerade och effektiva molekylen irinotecan. Den har bevisad effekt mot tumörer och är godkänd för kombinationsterapi vid flera solida cancerindikationer.

I USA och Europa används irinotecan främst vid behandlingen av metastaserad mag- och tarmcancer samt bukspottkörtelcancer. Även om irinotecan för närvarande inte är godkänt för behandling av magcancer i USA och EU förekommer klinisk off-label användning. Irinotecan har även erkänts i kliniska riktlinjer (ESMO, ASCO, NCCN) i mono- eller kombinationsterapiregimer för framskriden magcancer. I Japan har irinotecan godkänts för behandlingen av metastatisk magcancer.

 

Oncoral är en daglig irinotecan-tablett med potential att leda till bättre patientutfall med ökad säkerhet efter daglig dosering i hemmet jämfört med intravenösa högdosinfusioner på sjukhuset. Efter lyckade fas 1-resultat håller den kliniska fas 2-studien av Oncoral nu på att förberedas.

Observera att Oncoral är ett prövningsläkemedel som ej ännu har godkänts för användning av tillsynsmyndigheterna i någon jurisdiktion.