Om oss

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsföretag inom onkologi, specialiserat på utveckling av nya läkemedel för att förbättra livslängden och livskvaliteten för människor som lever med cancer. Vår strategi är att utveckla en portfölj av differentierade, undervärderade produktkandidater med relativt låg utvecklingsrisk som svarar mot ouppfyllda medicinska behov när det gäller cancer och cancerrelaterade sjukdomar, och se till att dessa blir tillgängliga för patienterna. Ascelia fokuserar helt på två läkemedelskandidater i kliniskt skede som är under utveckling: Mangoral och Oncoral.

Ladda ner faktablad om oss: Ascelia Pharma Factsheet

 

Mangoral

Vår ledande fas III läkemedelskandidat, Mangoral, är ett kontrastmedel specifikt för levern som används vid magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) i syfte att upptäcka och lokalisera potentiella metastaser i levern hos patienter där användning av dagens standardmedel, gadoliniumbaserade kontrastmedel (gadolinium-based contrast agents, GBCA), är medicinskt olämpligt eller omöjligt att administrera. Mangoral befinner sig nu i klinisk prövning i fas III.

Oncoral

Vår andra läkemedelskandidat, Oncoral, är en formulering i tablettform av den välkända cellgiftssubstansen irinotecan, som används för behandling av långt framskriden magcancer. Irinotecan används i dag huvudsakligen för behandling av spridd kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer). Även om irinotecan i dag inte är godkänt för behandling av magcancer i USA eller inom EU förekommer användning off-label för denna indikation. Oncoral har genomfört fas-I studier med lovande resultat och är nu redo för fas II-studier.

Mangoral

Mangoral är ett kontrastmedel specifikt för levern som används vid magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) i syfte att upptäcka och lokalisera potentiella metastaser i levern hos patienter där användning av dagens standardmedel, gadoliniumbaserade kontrastmedel (gadolinium-based contrast agents, GBCA), är medicinskt olämpligt eller omöjligt att administrera. Mangoral befinner sig klinisk prövning i fas III.

Oncoral

Oncoral är en formulering i tablettform av den välkända cellgiftssubstansen irinotecan, som används för behandling av långt framskriden magcancer. Irinotecan används i dag huvudsakligen för behandling av spridd kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer). Även om irinotecan i dag inte är godkänt för behandling av magcancer i USA eller inom EU förekommer användning off-label för denna indikation. Oncoral fas I-studier med lovande resultat och är nu redo för fas II-studier.

UTVECKLINGSPROGRAM

Ascelia Pharma har utformat ett utvecklingsprogram för den ledande fas III produktkandidaten Mangoral bestående en registreringsgrundande fas-III studie och två stödstudier. Den kliniska utvecklingsstrategin för Ascelia Pharmas andra produktkandidat, Oncoral, är att erhålla fas-II data och därefter finna en partner för den fortsatta utvecklingen.