Partners

Vi är passionerade i vårt arbete för att identifiera, utveckla och förse marknaden med nya läkemedel som tillgodoser ej uppfyllda behov inom sällsynta cancerformer och har en tydlig väg för utveckling och marknadsföring

På Ascelia Pharma anser vi att samarbeten är unika möjligheter för att kombinera vår styrka och kapacitet med andras på ett sätt som gynnar patienter och sjukvårdssystem över hela världen.

Möjligheter för innovatörer och branschpartners

Vi söker efter samarbeten inom innovation, utveckling och kommersialisering av särläkemedel till onkologiområdet.

Våra samarbeten kan inkludera allt från universitet och bioteknikbolag till forskare och entreprenörer, eftersom vi anser att gemensamma arbetsinsatser är nyckeln till att göra nya och bättre alternativ tillgängliga för cancerpatienter – antingen för att komplettera vår pipeline eller för att öka takten i forskning, utveckling och kommersialisering av vår aktuella pipeline.

Även om vi fortsätter att förbereda kommersialiseringen av Orviglance (tidigare arbetsnamn Mangoral), ett leverspecifikt kontrastmedel vid magnetkameraundersökningar, med fokus på den amerikanska marknaden, tror vi att stora synergieffekter kan ge fördelar vid kommersialiseringen om vi samarbetar med en partner på andra viktiga marknader, såsom Europa, Japan och övriga världen.

För Oncoral, en oral cytostatikabehandling med irinotecan, undersöker vi samarbeten för klinisk utveckling och kommersialisering.

Vi diskutera gärna dessa och andra möjligheter till partnerskap och samarbeten.

Kontakta oss på partnering@ascelia.com