Våra värderingar

Våra värderingar inspirerar vår ambition, beslutsfattande och samarbete och genom det når vi vår högsta potential..

Ascelia Pharma - Career

INTEGRITET

Vi bygger starka relationer med ömsesidig respekt och följer de höga etiska normerna i vår bransch

Ascelia Pharma - Career

MOD

Vi följer outtröttligt våra övertygelser även när det innebär att ändra status quo

Ascelia Pharma - Career

FOKUS

Vi är hängivna att förbättra livet för patienter och skapa värde för våra intressenter

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nyskapande läkemedel som fyller medicinska tomrum samt har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering.

Huvudkontor är i Malmö och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE).

Events