Pipeline

Vår ledande läkemedelskandidat i fas 3-studier, Orviglance®* (tidigare arbetsnamn Mangoral), är ett kontrastmedel specifikt för levern som används vid magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) i syfte att upptäcka och lokalisera potentiella metastaser i levern hos patienter där användning av dagens standardmedel, gadoliniumbaserade kontrastmedel (gadolinium-based contrast agents, GBCA), är medicinskt olämpligt eller omöjligt att administrera. Orviglance genomför nu klinisk prövning i fas 3.

Vår andra läkemedelskandidat, Oncoral, är en formulering i tablettform av den välkända cellgiftssubstansen irinotecan, som används för behandling av långt framskriden magcancer. Irinotecan används i dag huvudsakligen för behandling av spridd kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer). Även om irinotecan i dag inte är godkänt för behandling av magcancer i USA eller inom EU förekommer användning off-label för denna indikation. Oncoral har genomfört fas I-studier med lovande resultat och förberedelser görs nu för kliniska fas 2-studier.

*Varumärke (Trademark) är registrerat i Europa och flera andra marknader och inlämnat för registrering i USA