Levermetastaser

En av anledningarna till att cancer kan vara en allvarlig sjukdom är att den kan sprida sig till andra delar av kroppen än det ställe där den primära tumören finns. När cancerceller sprider sig till lymfkörtlar, vävnader eller organ längre bort kallas det metastatisk cancer

 

Ju tidigare metastaserna upptäcks, desto bättre är möjligheten för att den medicinska interventionen lyckas och patienten i slutänden överlever.

 

Om levermetastaser upptäcks på rätt sätt och bedöms kunna avlägsnas kirurgiskt kan prognosen förbättras, och det kan ibland vara möjligt med ett fullständigt tillfrisknande.

 

Till skillnad från datortomografi (DT eller CT) och positronemissionstomografi kombinerad med datortomografi (PET/CT) tas bilderna utan att patienten utsätts för strålning.

 

Detta beror på de särskilda magnetiska egenskaperna hos vissa ingredienser i kontrastmedlet som ökar bildens känslighet och specificitet jämfört med en magnetkamerabild utan kontrastmedel.

De kontrastmedel för MR-scanning som finns för närvarande är baserade på den giftiga tungmetallen gadolinium.

 

NSF är en ovanlig men allvarlig och livshotande sjukdom som orsakar omfattande vaxartade förtjockningar av huden samt hård hud. Det kan orsaka ledkontrakturer, muskulär fibros samt ansiktsfibros, vilket kan leda till svår immobilitet. Även inre organ kan påverkas. NSF förvärras med tiden och kan leda till döden, i allmänhet på grund av multisystemsvikt orsakad av sklerotisk transformation av organsystemen.

Tillsynsmyndigheterna, inklusive den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), har utfärdat varningar mot användningen av gadolinium-baserade kontrastmedel GBCA, och kliniska riktlinjer begränsar användningen hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion. Alla GBCA är försedda med varningstext på etiketterna med avseende på denna patientpopulation.

Idag är MR-scanning av levern utan kontrastmedel, även kallad icke-förstärkt MR-scanning, standardvård för patienter med svårt nedsatt njurfunktion. Detta minskar emellertid möjligheten att upptäcka och visualisera levermetastaser och därmed ge optimal behandling för dessa. Icke-förstärkt magnetresonanstomografi utan kontrastmedel minskar därmed patienternas överlevnadschanser.

Det innebär därmed att det finns ett behov av ett säkert leverkontrastmedel för patienter med svårt nedsatt leverfunktion. Orviglance* (tidigare arbetsnamn Mangoral) har som syfte att fylla denna roll och bli vårdstandard för denna patientpopulation.

Observera att Orviglance är ett prövningsläkemedel som ännu ej har godkänts för användning av tillsynsmyndigheterna i någon jurisdiktion.

*Varumärke (Trademark) är registrerat i Europa och flera andra marknader och inlämnat för registrering i USA

Referenser till den första grafen:

  1. Riihimäki, M. et al. Patterns of metastasis in colon and rectal cancer. Sci. Rep. 6, 29765; doi: 10.1038/srep29765 (2016); Journal of Pathology, 2014, 232:23-31
  2. Oncotarget, 2016, 7(32):52307; Lung Cancer, 2014, 86:78-84 (6):29765
  3. Guy diSibio and Samuel W. French (2008) Metastatic Patterns of Cancers: Results From a Large Autopsy Study. Archives of Pathology & Laboratory Medicine: June 2008, Vol. 132, No. 6, pp. 931-939
  4. Rahbari et al. Metastatic Spread Emerging From Liver Metastases of Colorectal Cancer: Does the Seed Leave the Soil Again? Annals of Surgery: February 2016 – Volume 263 – Issue 2 – p 345–352