Aktieägare

De 10 största aktieägarna per 31 december 2020 är:

 Antal aktier% av totalt antal aktier
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S4 487 69915,6%
CMC SPV as of 3 April 20172 937 60610,2%
Øresund-Healthcare Capital K/S2 020 4907,0%
Fjärde AP-fonden (AP4)1 376 8414,8%
Handelsbanken Fonder1 350 8234,7%
HealthInvest Partners1 200 0004,2%
Länsförsäkringar Fonder1 191 7564,2%
ÖstVest Capital Management950 0003,3%
Eiffel Investment Group (Alto invest)831 6562,9%
Avanza Pension571 4322,0%
Övriga innehavare av stamaktier11 268 38639,3%
Summa stamaktier28 186 68998,2%
C-aktier (innehas av Ascelia Pharma), 1/10 rösträtt510 5451,8%
Summa totalt antal aktier28 697 234100%

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nyskapande läkemedel som fyller medicinska tomrum samt har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering.

Huvudkontor är i Malmö och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE).

Ladda ner faktablad: Ascelia Pharma Factsheet Dec 2020

Events