Aktieägare

De 10 största aktieägarna per 13 mars 2019 är:

 Number of Shares% of total
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S4 497 69919,90%
CMC SPV as of 3 April 20172 937 60612,99%
Øresund-Healthcare Capital K/S2 173 4599,61%
Alto invest1 175 1845,20%
Handelsbanken Fonder1 120 0004,95%
Fjärde AP-fonden (AP4)920 0004,07%
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU)512 0142,26%
Spogard Holding ApS454 4182,01%
Helida Invest ApS384 5011,70%
Alvina Invest ApS288 3771,28%

Mangoral

Levern är det näst vanligaste organet där metastaser uppstår, efter lymfkörtlarna. Många solida cancerformer (d.v.s. cancerformer som bildar tumörer) som uppstår t.ex. i lungor, bröst, tjocktarm, mage eller bukspottkörtel bildar metastaser i levern och mycket ofta är levern den första och enda platsen där metastaserna uppstår.

Oncoral

Magcancer är den femte vanligaste cancertypen i världen och den tredje mest dödliga. Magcancer är en sjukdom där cancerceller bildas i magsäckens slemhinna.

UTVECKLINGSPROGRAM

Ascelia har utformat ett utvecklingsprogram för den ledande produktkandidaten Mangoral bestående en registreringsgrundande fas-III studie och två stödstudier. Den kliniska utvecklingsstrategin för Ascelias andra produktkandidat, Oncoral, är att erhålla fas-II data och därefter finna en partner för den fortsatta utvecklingen.