Aktieägare

De 10 största identifierade aktieägarna per 31 maj 2022 är:

 Antal aktier% av totalt antal aktier
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S 4 778 12913,7%
Fjärde AP-fonden (AP4) 2 709 266 7,8%
Øresund-Healthcare 1 770 490 5,1%
Futur Pension 1 505 412 4,3%
Avanza Pension 1 314 481 3,8%
ÖstVest Capital Management 1 200 000 3,4%
Unionen 1 160 000 3,3%
Nordnet Pensionsförsäkring 1 043 903 3,0%
Spogárd Holding A/S 1 025 743 2,9%
Eiffel Investment Group 713 320 2,0%
Övriga innehavare av stamaktier16 447 51847,2%
Summa stamaktier33 668 26296,6%
C-aktier (innehas av Ascelia Pharma), 1/10 rösträtt 1 202 915 3,4%
Summa totalt antal aktier34 871 177100%