Aktieägare

De 10 största identifierade aktieägarna per 31 december 2021 är:

 Antal aktier% av totalt antal aktier
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S 4 778 12913,8%
Fjärde AP-fonden (AP4) 2 709 266 7,8%
Øresund-Healthcare 1 844 165 5,3%
Futur Pension 1 514 412 4,4%
Avanza Pension 1 277 021 3,7%
ÖstVest Capital Management 1 200 000 3,5%
Spogárd Holding A/S 1 010 203 2,9%
Unionen 1 000 000 2,9%
Nordnet Pensionsförsäkring 850 344 2,5%
Eiffel Investment Group 754 432 2,2%
Övriga innehavare av stamaktier16 730 29048,4%
Summa stamaktier33 668 26297,4%
C-aktier (innehas av Ascelia Pharma), 1/10 rösträtt 908 186 2,6%
Summa totalt antal aktier34 576 448100%