Aktieägare

De 10 största aktieägarna per 13 mars 2019 är:

 Number of Shares% of total
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S4 497 69919,90%
CMC SPV as of 3 April 20172 937 60612,99%
Øresund-Healthcare Capital K/S2 173 4599,61%
Alto invest1 175 1845,20%
Handelsbanken Fonder1 120 0004,95%
Fjärde AP-fonden (AP4)920 0004,07%
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU)512 0142,26%
Spogard Holding ApS454 4182,01%
Helida Invest ApS384 5011,70%
Alvina Invest ApS288 3771,28%

Mangoral

Mangoral är ett kontrastmedel specifikt för levern som används vid magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) i syfte att upptäcka och lokalisera potentiella metastaser i levern hos patienter där användning av dagens standardmedel, gadoliniumbaserade kontrastmedel (gadolinium-based contrast agents, GBCA), är medicinskt olämpligt eller omöjligt att administrera. Mangoral är nu klart för klinisk prövning i fas III.

Oncoral

Oncoral är en formulering i tablettform av den välkända cellgiftssubstansen irinotecan, som används för behandling av långt framskriden magcancer. Irinotecan används i dag huvudsakligen för behandling av spridd kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer). Även om irinotecan i dag inte är godkänt för behandling av magcancer i USA eller inom EU förekommer användning off-label för denna indikation. Oncoral fas I-studier med lovande resultat och är nu redo för fas II-studier.

UTVECKLINGSPROGRAM

Ascelia har utformat ett utvecklingsprogram för den ledande produktkandidaten Mangoral bestående en registreringsgrundande fas-III studie och två stödstudier. Den kliniska utvecklingsstrategin för Ascelias andra produktkandidat, Oncoral, är att erhålla fas-II data och därefter finna en partner för den fortsatta utvecklingen.