Aktieägare

De 10 största identifierade aktieägarna per 30 juni 2021 är:

 Antal aktier% av totalt antal aktier
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S4 778 12913,8%
Øresund-Healthcare2 020 4905,8%
Fjärde AP-fonden (AP4)1 641 8414,7%
HealthInvest Partners1 430 0004,1%
Handelsbanken Fonder1 268 8713,7%
Futur Pension1 254 8923,6%
ÖstVest Capital Management1 200 0003,5%
Länsförsäkringar Fonder1 162 6763,4%
Spogárd Holding A/S1 010 2032,9%
Unionen1 000 0002,9%
Övriga innehavare av stamaktier16 901 16048,9%
Summa stamaktier33 668 26297,4%
C-aktier (innehas av Ascelia Pharma), 1/10 rösträtt908 1862,6%
Summa totalt antal aktier34 576 448100%

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nyskapande läkemedel som fyller medicinska tomrum samt har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering.

Huvudkontor är i Malmö och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE).

Events