Aktieägare

De 10 största aktieägarna per 31 juli 2020 är:

 Antal aktier% av totalt antal aktier
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S4 487 69915,6%
CMC SPV as of 3 April 20172 937 60610,2%
Øresund-Healthcare Capital K/S2 020 4907,0%
Handelsbanken Fonder1 416 7244,9%
Fjärde AP-fonden (AP4)1 376 8414,8%
HealthInvest Partners1 200 0004,2%
Länsförsäkringar Fonder1 191 7564,2%
Eiffel Investment Group (Alto invest)1 035 8343,6%
ÖstVäst Capital Management950 0003,3%
Avanza Pension555 7771,9%
Övriga innehavare av stamaktier11 013 96238,0%
Summa stamaktier28 186 68998,2%
C-aktier (innehas av Ascelia Pharma), 1/10 rösträtt510 5451,8%
Summa totalt antal aktier28 697 234100%

Mangoral

Mangoral är ett kontrastmedel specifikt för levern som används vid magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) i syfte att upptäcka och lokalisera potentiella metastaser i levern hos patienter där användning av dagens standardmedel, gadoliniumbaserade kontrastmedel (gadolinium-based contrast agents, GBCA), är medicinskt olämpligt eller omöjligt att administrera. Mangoral befinner sig klinisk prövning i fas III.

Oncoral

Oncoral är en formulering i tablettform av den välkända cellgiftssubstansen irinotecan, som används för behandling av långt framskriden magcancer. Irinotecan används i dag huvudsakligen för behandling av spridd kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer). Även om irinotecan i dag inte är godkänt för behandling av magcancer i USA eller inom EU förekommer användning off-label för denna indikation. Oncoral fas I-studier med lovande resultat och är nu redo för fas II-studier.

UTVECKLINGSPROGRAM

Ascelia Pharma har utformat ett utvecklingsprogram för den ledande fas III produktkandidaten Mangoral bestående en registreringsgrundande fas-III studie och två stödstudier. Den kliniska utvecklingsstrategin för Ascelia Pharmas andra produktkandidat, Oncoral, är att erhålla fas-II data och därefter finna en partner för den fortsatta utvecklingen.