Aktieägare

De 10 största aktieägarna per 29 april 2020 är:

 Antal aktier% av totalt antal aktier
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S4 487 69918,7%
CMC SPV as of 3 April 20172 937 60612,2%
Øresund-Healthcare Capital K/S2 020 4908,4%
Eiffel Investment Group (Alto invest)1 169 8734,9%
Handelsbanken Fonder (småbolag och index)1 154 7194,8%
Fjärde AP-fonden (AP4)986 8414,1%
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU)512 0142,1%
Spogard Holding ApS454 3881,9%
Helida Invest ApS384 5011,6%
Alvina Invest ApS288 3771,2%
Övriga innehavare av stamaktier9 092 40037,9%
Summa stamaktier23 488 90897,9%
C-aktier (innehas av Ascelia Pharma), 1/10 rösträtt510 5452,1%
Summa totalt antal aktier23 999 453100%

Mangoral

Mangoral är ett kontrastmedel specifikt för levern som används vid magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) i syfte att upptäcka och lokalisera potentiella metastaser i levern hos patienter där användning av dagens standardmedel, gadoliniumbaserade kontrastmedel (gadolinium-based contrast agents, GBCA), är medicinskt olämpligt eller omöjligt att administrera. Mangoral befinner sig klinisk prövning i fas III.

Oncoral

Oncoral är en formulering i tablettform av den välkända cellgiftssubstansen irinotecan, som används för behandling av långt framskriden magcancer. Irinotecan används i dag huvudsakligen för behandling av spridd kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer). Även om irinotecan i dag inte är godkänt för behandling av magcancer i USA eller inom EU förekommer användning off-label för denna indikation. Oncoral fas I-studier med lovande resultat och är nu redo för fas II-studier.

UTVECKLINGSPROGRAM

Ascelia Pharma har utformat ett utvecklingsprogram för den ledande fas III produktkandidaten Mangoral bestående en registreringsgrundande fas-III studie och två stödstudier. Den kliniska utvecklingsstrategin för Ascelia Pharmas andra produktkandidat, Oncoral, är att erhålla fas-II data och därefter finna en partner för den fortsatta utvecklingen.