Aktieägare

De 10 största aktieägarna per 31 mars 2021 är:

 Antal aktier% av totalt antal aktier
Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S4 778 12916,4%
Øresund-Healthcare2 020 4906,9%
Fjärde AP-fonden (AP4)1 601 9115,5%
Handelsbanken Fonder1 350 8234,6%
HealthInvest Partners1 200 0004,1%
ÖstVest Capital Management1 200 0004,1%
Länsförsäkringar Fonder1 183 7564,1%
Spogárd Holding A/S1,010,2033,5%
Eiffel Investment Group (Alto invest)803 4632,8%
Uddannelses og Forskningsministeriet512 0141,8%
Övriga innehavare av stamaktier13 008 47344,6%
Summa stamaktier28 668 26298,3%
C-aktier (innehas av Ascelia Pharma), 1/10 rösträtt510 5451,7%
Summa totalt antal aktier29 178 807100%

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nyskapande läkemedel som fyller medicinska tomrum samt har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering.

Huvudkontor är i Malmö och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE).

Ladda ner faktablad: Ascelia Pharma Factsheet Dec 2020

Events