ADVANCING
ORPHAN ONCOLOGY

TO IMPROVE THE LIFE OF PEOPLE
LIVING WITH CANCER
BY OFFERING BETTER TREATMENT OPTIONS

Vår story

Vår vision

Vår vision är att vara ledande när det gäller att identifiera, utveckla och kommersialisera nyskapande läkemedel som tillgodoser medicinska behov hos personer med sällsynta cancerformer.

 

Läs mer om oss:

Webcast Q4 2022

Rapport Q4-2022

Ascelia Pharma Company Introduction – April 2023