ADVANCING
ORPHAN ONCOLOGY

Pipeline

Vår ledande läkemedelskandidat, Mangoral (i Fas III), är ett kontrastmedel specifikt för levern som används vid magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) i syfte att upptäcka och lokalisera potentiella metastaser.

Vår andra läkemedelskandidat, Oncoral (redo för Fas II), är en formulering i tablettform av den välkända cellgiftssubstansen irinotecan, som används för behandling av långt framskriden magcancer.

Events