ASCELIA PHARMA UTVECKLAR NYSKAPANDE LÄKEMEDEL INOM ONKOLOGI

Ascelia Pharma är börsnoterat på Nasdaq Stockholm

Ascelia Pharma är börsnoterat på Stockholmsbörsens huvudlista (small cap) med kortnamnet ACE

Pipeline

Vår ledande läkemedelskandidat, Mangoral (redo för Fas III), är ett kontrastmedel specifikt för levern som används vid magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) i syfte att upptäcka och lokalisera potentiella metastaser.

Vår andra läkemedelskandidat, Oncoral (redo för Fas II), är en formulering i tablettform av den välkända cellgiftssubstansen irinotecan, som används för behandling av långt framskriden magcancer.

Events