Ledning

Ascelia Pharmas ledningsgrupp:

Magnus Corfitzen
Magnus Corfitzen

Verkställande direktör sedan 2014.

Bakgrund
Magnus Corfitzen (född 1975) har lång erfarenhet från att investera i, bygga och utveckla life science-bolag och har verkat i olika positioner, inklusive i operationell verksamhet eller med investeringsansvar i såväl privata som publika biotech- och medtechbolag. Magnus Corfitzen har även erfarenhet från styrelseuppdrag i ett flertal life science-bolag. Magnus Corfitzen har tidigare bland annat varit Investment Director vid Sunstone Capital A/S samt Investment Director vid Vækstfonden. Före tiden inom venture capital var Magnus Corfitzen Portfolio Manager vid Danske Capital med ansvar för investeringar i noterade biotech- och medtechbolag och startade dessförinnan sin karriär vid McKinsey & Company.
Utbildning
M.Sc. i Mathematical Economics från Aarhus Universitet, Danmark, vilket inkluderade studier vid Harvard University, USA.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i Ascelia Incentive AB. Verkställande direktör för Oncoral Pharma ApS.
Innehav i Ascelia
275 145 aktier och 183 671 personaloptioner i Ascelia Pharma AB.
Carl Bjartmar
Carl Bjartmar

Chief Medical Officer sedan 2018.

Bakgrund
Carl Bjartmar (född 1963) har en lång och gedigen erfarenhet i utveckling av särläkemedel i senare faser. Han har tidigare arbetat inom ledande positioner på stora läkemedelsbolag såsom Lundbeck, Sanofi och Genzyme, varigenom han har fått omfattande erfarenhet av klinisk utveckling, särskilt utveckling av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar. Innan Carl anslöt sig till Ascelia var han Chief Medical Officer för det svenska bioteknikföretaget Wilson Therapeutics.
Utbildning
M.D. och Ph.D. från Linköpings universitet.

Övriga pågående uppdrag
Styrelsemedlem i iCoat Medical.
Innehav i Ascelia
59 000 aktier och 153 059 personaloptioner i Ascelia Pharma AB.
CFO Déspina Georgiadou Hedin
Déspina Georgiadou Hedin
Déspina Georgiadou Hedin

Ekonomichef sedan 2022

Bakgrund
Déspina Georgiadou Hedin (född 1986) har en gedigen företagserfarenhet särskilt inom ekonomi i både utvecklings- och kommersiella företag samt HR och revision.
Déspina har tidigare varit CFO och HR-chef på Bioglan AB och dessförinnan har hon arbetat som Chief Accountant och Senior Financial Specialist på Sol Voltaics AB. Déspina har även en bakgrund som revisor från revisionsbyrån BDO.
Utbildning
Civilekonomexamen från Linnéuniversitetet, Växjö/Kalmar
Innehav i Ascelia
Inga
Julie Waras Brogren
Julie Waras Brogren

Chief Commercial Officer since 2020

Bakgrund
Julie Waras Brogren (född 1972) har lång erfarenhet av ledande positioner inom life science och kommersialisering och däribland tvärfunktionella lanseringar av läkemedel och medicinsk utrustning. Julie Waras Brogren var tidigare President på BresoTEC, Kanada, och hade dessförinnan olika ledande befattningar inom Novo Nordisk i Danmark och Brasilien som bl.a. Senior Director på Launch Office för lansering av Victoza® (GLP-1 RA) and Degludec® (långtidsverkande insulin). Julie har också erfarenhet av styrelsearbete för life science bolag. Hennes karriär inleddes på konsultfirman Accenture.
Utbildning
M.Sc. in International Business från Copenhagen Business School och Diplome ESC, EM Lyon France, inklusive studier vid Chinese University of Hong Kong
Övriga pågående uppdrag
Styrelsemedlem i Particle3D.
Innehav i Ascelia
41 700 aktier.