Ledning

Ascelia Pharmas ledningsgrupp:

Magnus Corfitzen
Magnus Corfitzen

Född 1975. Verkställande direktör sedan 2014.

Bakgrund
Magnus Corfitzen har lång erfarenhet från att investera i, bygga och utveckla life science-bolag och har verkat i olika positioner, inklusive i operationell verksamhet eller med investeringsansvar i såväl privata som publika biotech- och medtechbolag. Magnus Corfitzen har även erfarenhet från styrelseuppdrag i ett flertal life science-bolag. Magnus Corfitzen har tidigare bland annat varit Investment Director vid Sunstone Capital A/S samt Investment Director vid Vækstfonden. Före tiden inom venture capital var Magnus Corfitzen Portfolio Manager vid Danske Capital med ansvar för investeringar i noterade biotech- och medtechbolag och startade dessförinnan sin karriär vid McKinsey & Company.
Utbildning
M.Sc. i Mathematical Economics från Aarhus Universitet, Danmark, vilket inkluderade studier vid Harvard University, USA.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i Ascelia Incentive AB. Verkställande direktör för Oncoral Pharma ApS.
Innehav i Ascelia
27 180 aktier och 458 856 personaloptioner i Ascelia Pharma AB. Magnus Corfitzen innehar även cirka 2 procent av aktierna i CMC SPV of 3 April 2017 AB som innehar 2 937 606 aktier i Ascelia Pharma AB.
Carl Bjartmar
Carl Bjartmar

Född 1963. Chief Medical Officer sedan 2018.

Bakgrund
Carl Bjartmar har en lång och gedigen erfarenhet i utveckling av särläkemedel i senare faser. Han har tidigare arbetat inom ledande positioner på stora läkemedelsbolag såsom Lundbeck, Sanofi och Genzyme, varigenom han har fått omfattande erfarenhet av klinisk utveckling, särskilt utveckling av nya behandlingar för sällsynta sjukdomar. Innan Carl anslöt sig till Ascelia var han Chief Medical Officer för det svenska bioteknikföretaget Wilson Therapeutics.
Utbildning
M.D. och Ph.D. från Linköpings universitet.

Övriga pågående uppdrag
-
Innehav i Ascelia
17 000 aktier och 153 059 personaloptioner i Ascelia Pharma AB.
Kristian Borbos
Kristian Borbos

Född 1978. Chief Financial Officer sedan 2017.

Bakgrund
Kristian Borbos har lång erfarenhet av arbete med bank- och finansfrågor för stora noterade bolag som Sell-side Analyst och andra rådgivningsroller hos banker samt olika finansiella positioner hos större bolag, inklusive treasury, finansiell rapportering och planering samt IR-aktiviteter. Kristian Borbos har tidigare bland annat varit Business Finance Manager vid Novozymes, Lead Investor Relations Manager vid DONG Energy och senioranalytiker vid Danske Bank och Danske Markets.
Utbildning
M.Sc. i Business Administration från Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag
Styrelsesuppleant i Ascelia Incentive AB.
Innehav i Ascelia
3 400 aktier och 153 059 personaloptioner i Ascelia Pharma AB.
Dorthe da Graça Thrige
Dorthe da Graça Thrige

Född 1967. Chief Operating Officer sedan 2014.

Bakgrund
Dorthe da Graça Thrige har lång erfarenhet från R&D och ledningpositioner vid ledande svenska och danska biotech- och läkemedelsbolag. Dorthe da Graça Thriges tidigare erfarenhet innefattar bland annat ett flertal positioner vid Active Biotech AB, inkluderande Director of Development, Head of Project Management och Head of Drug Discovery, samt Research Scientist vid AstraZeneca.
Utbildning
M.Sc. i Pharmaceutical Sciences och Ph.D. i Structural Medicinal Chemistry från Københavns Universitet, Danmark.

Övriga pågående uppdrag
-
Innehav i Ascelia
15 530 aktier och 152 898 personaloptioner i Ascelia. Dorthe da Graça Thrige innehar även cirka 1 procent av aktierna i CMC SPV of 3 April 2017 AB som innehar 2 937 606 aktier i Ascelia.
Mikael Widell - Ascelia Pharma
Mikael Widell
Mikael Widell

Född 1958. Head of IR & Communication sedan 2018.

Bakgrund
Mikael Widell har mer än 30 års erfarenhet inom kommunikation och 14 år inom journalistik för finansiell media, exempelvis Dagens Industri. Mikael Widell haft olika befattningar inom bolagskommunikation, på till exempel AstraZeneca, Biovitrum (Sobi) och Nordic Capital samt strategiskt arbete som kommunikatörrådgivare inom finansiell PR och IR. Mikael är partner och medgrundare av IR/PR-firman Cord Communications samt Head of Communication & IR på det börsnoterade bolaget Calliditas Therapeutics.
Utbildning
M.A. i engelska från Lunds universitet och studier i ekonomi vid Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i CordCom Consultants AB. Komplementär för WZ Kommunikation Kommanditbolag.
Innehav i Ascelia
-

Mangoral

Mangoral är ett kontrastmedel specifikt för levern som används vid magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) i syfte att upptäcka och lokalisera potentiella metastaser i levern hos patienter där användning av dagens standardmedel, gadoliniumbaserade kontrastmedel (gadolinium-based contrast agents, GBCA), är medicinskt olämpligt eller omöjligt att administrera. Mangoral är nu klart för klinisk prövning i fas III.

Oncoral

Oncoral är en formulering i tablettform av den välkända cellgiftssubstansen irinotecan, som används för behandling av långt framskriden magcancer. Irinotecan används i dag huvudsakligen för behandling av spridd kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer). Även om irinotecan i dag inte är godkänt för behandling av magcancer i USA eller inom EU förekommer användning off-label för denna indikation. Oncoral fas I-studier med lovande resultat och är nu redo för fas II-studier.

UTVECKLINGSPROGRAM

Ascelia har utformat ett utvecklingsprogram för den ledande produktkandidaten Mangoral bestående en registreringsgrundande fas-III studie och två stödstudier. Den kliniska utvecklingsstrategin för Ascelias andra produktkandidat, Oncoral, är att erhålla fas-II data och därefter finna en partner för den fortsatta utvecklingen.