Andreas Norlin

Andreas Norlin - Chief Scientific Officer

Född 1970. Chief Scientific Officer Anställd sedan 2020.

Bakgrund: Andreas Norlin har mer än 25 års erfar- enhet från forskning, preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling inom bl a onkologi,
inflammatoriska sjukdomar och diabetes. Under åren närmaste före han startade på Ascelia Pharma, arbetade Andreas i strategiska, exekutiva roller inom flera start-upbolag inom biotechsektorn i Greater Copenhagen-området. Innan dess var han Project Vice President och innehade andra projektledan- de funktioner för läkemedelsutvecklingsprojekt på Novo Nordisk, Danmark. Andreas började sin karriär inom olika preklinisk FoU-roller på Camurus AB, Sverige. Andreas började hos Ascelia Pharma som Project Director, Head of Preclinical. Han är CSO samt medlem av ledningen sedan 2022.

Utbildning: Andreas har M.Sc. i biologi och en filsofie doktorsgrad inom zoofysiologi från Lunds universitet, Sverige.
Utöver detta har han kompletterat med utbildning inom strategisk läkemedelsutveckling och marknadsföring på Copenhagen Business School.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsemedlem i Apoglyx AB och Desupervised ApS. Grundare och senior rådgivare på Xkout Bioscience AB.

Innehav i Ascelia: Visa innehav