Andreas Norlin

Andreas Norlin - Chief Scientific Officer

Chief Scientific Officer

Bakgrund: Andreas Norlin (född 1970) har mer än 20 års erfarenhet från forskning, preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling inom bl a onkologi, inflammatoriska sjukdomar och diabetes. Under åren närmaste före han startade på Ascelia, arbetade Andreas i strategiska, exekutiva roller inom flera start-upbolag inom biotechsektorn i Greater Copenhagen-området. Innan dess var han Project Vice President och innehade andra projektledande funktioner för läkemedelsutvecklingsprojekt på Novo Nordisk, Danmark. Andreas började sin karriär inom olika preklinisk FoU-roller på Camurus AB, Sverige.

Andreas är anställd hos Ascelia Pharma sedan 2020 och är medlem av ledningen sedan 2022.

Utbildning: Andreas har M.Sc. i biologi och en filsofie doktorsgrad inom zoofysiologi från Lunds universitet, Sverige.
Utöver detta har han kompletterat med utbildning inom strategisk läkemedelsutveckling och marknadsföring på Copenhagen Business School.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsemedlem i Apoglyx AB. Grundare och senior rådgivare på Xkout Bioscience AB.

Innehav i Ascelia: Visa innehav