Bolagsstyrning

Ascelia Pharma är ett svenskt publikt aktiebolag. Ascelia Pharmas bolagsstyrning styrs av aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler samt bolagsordning och interna styrdokument.