Bolagsstyrning

Ascelia Pharma är ett svenskt publikt aktiebolag. Ascelia Pharmas bolagsstyrning styrs av aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler samt bolagsordning och interna styrdokument.

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nyskapande läkemedel som fyller medicinska tomrum samt har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering.

Huvudkontor är i Malmö och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE).

Events