Helena Wennerström

Styrelseledamot sedan 2017.

Bakgrund: Helena Wennerström (född 1965) är ekonomidirektör hos ViaCon Group. Tidigare var hon vice verkställande direktör och ekonomidirektör för Bulten AB (publ). Tidigare befattningar dessförinnan har bland annat innefattat olika finansroller inom Digitalfabriken och Topcon.

Utbildning: M.Sc. i Business Administration och Economics från Örebro universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i TVM Consulting i Göteborg AB samt styrelsesuppleant i ViaCon Group AB (publ).

Innehav i Ascelia: Visa innehav

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, och i förhållande till större aktieägare.