Helena Wennerström

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i revisionsutskottet.

Bakgrund: Helena Wennerström var tidigare Vice President, Corporate Finance hos ViaCon Group. Före det var hon vice verkställande direktör och ekonomidirektör för Bulten AB (publ) som är noterat på Nasdaq Stockholm. Tidigare befattning- ar dessförinnan har bland annat innefattat Senior Vice President och CFO på Finnveden Bulten AB samt olika finansroller inom Digitalfabriken AB och Topcon Sweden AB.

Utbildning: M.Sc. i Business Administration och Economics från Örebro universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i TVM Consulting i Göteborg AB.

Innehav i Ascelia: Visa innehav

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och i förhållande till större aktieägare