Lauren Barnes

Född 1974. Medlem av styrelsen sedan 2020. Ordförande i kommersialiseringssutskottet.

Bakgrund: Lauren Barnes är Senior Vice President, Strategic Market Development and Access, tidigare Senior Vice President of Market Access för Blueprint Medicines (noterat på Nasdaq), ett Boston-baserat precisionsmedicin-företag i kom- mersiell fas. Lauren Barnes har omfattande expertis och erfarenhet av prissättning, marknadsåtkomst, pre-kommersialisering och managed markets, särskilt i relation till den amerikanska marknaden. Hon har varit involverad i lanseringsplanering av mer än 50 läkemedel, tekniker och diagnostiker un- der sin karriär. Före sin nuvarande roll var Lauren Barnes Vice President på Vertex Pharmaceuticals, Senior Vice President på Avalere Health och ledde deras avdelning för Reimbursement & Commercialization och har haft olika befattningar vid Amgen och Centers for Medicare och Medicaid Services (CMS), den myndighet som driver USA:s Medicare-program. Hon var tidigare ordförande för National Board of the Cancer Support Community.

Utbildning: Master of Health Science (MHS) inom folkhälsa från Johns Hopkins School of Public Health, USA samt BA inom folkhälsa från Johns Hopkins University, USA.

Övriga pågående uppdrag: Styrelsemedlem i Ossium Health ett pre-kommersiellt, biotekniskt stamcells- forskningsföretag i USA.

Innehav i Ascelia: Visa innehav

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och i förhållande till större aktieägare.