Peter Benson

Född 1955. Styrelseordförande sedan 2017. Medlem av kommersialiseringssutskottet och ersättningsutskottet.

Bakgrund: Peter Benson ledde bildandet av Sunstone Life Science Ventures och var dess Managing Partner 2007-2019. Dessutom har Peter Benson lång erfarenhet från Global Life Science-branschen som investerare, grundare, styrelseledamot och ledande befattningshavare, inklusive 10 börsnoterade bolag. Tidigare
befattningar inkluderar Head of Life Science Ventures på Vækstfonden, President Hospital Care och Senior Vice President på Pharmacia AB samt Executive Vice President Marketing & Sales på Kabi Pharmacia Parenterals.

Utbildning: Graduate in business administration från Lund Universitet. MA in Economics från University of California, US, Diploma från IMD, Schweiz.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ascelia Pharma AB, Ascelia Incentive AB och Good Partners Media Group AB. Styrelseledamot i Dextech Medical AB, Jollingham AB, Jollingham Group AB och PainDrainer AB. Styrelsesuppleant i Jelly Bean AB.

Innehav i Ascelia: Visa innehav

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och i förhållande till större aktieägare.