Peter Benson

Styrelseordförande sedan 2017.

Bakgrund: Peter Benson (född 1955) ledde bildandet av Sunstone Life Science Ventures och var dess Managing Partner 2007-2019. Dessutom har Peter Benson lång erfarenhet från Global Life Science-branschen som investerare, grundare, styrelseledamot och ledande befattningshavare, inklusive 10 börsnoterade bolag. Tidigare befattningar inkluderar Head of Life Science Ventures på Vækstfonden, President Hospital Care och Senior Vice President på Pharmacia AB samt Executive Vice President Marketing & Sales på Kabi Pharmacia Parenterals.

Utbildning: Graduate in business administration från Lund Universitet. MA in Economics från University of California, US, Diploma från IMD, Schweiz.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Ascelia Incentive AB och Sunstone Life Science Ventures ApS. Styrelseledamot i PainDrainer AB.

Innehav i Ascelia: Visa innehav

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och större aktieägare.