Börsintroduktion (genomförd 2019)

Ascelia Pharma genomförde ett Erbjudande och börsnotering på Nasdaq Stockholm i mars 2019

  • Erbjudandet riktade sig till allmänheten i allmänheten i Sverige och Danmark, samt till institutionella investerare i Sverige och utomlands.
  • Teckningskursen var 25 kr per aktie
  • Erbjudandet omfattade högst 8 000 000 aktier motsvarande 200 miljoner SEK
  • Anmälningsperioden var 21 februari till 5 mars 2019
  • Första handelsdag var 13 mars 2019
  • Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (small cap) under kortnamnet ”ACE”

 

Teckningsåtaganden

Alto invest, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden (AP4) samt ett antal befintliga aktieägare, inklusive Sunstone Capital och Øresund-Healthcare Capital samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare såväl som andra externa investerare åtog sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 150 MSEK

 

Pressmeddelanden

190412 – Exercise of over-allotment option (SWE)

190411 – Stabiliseringsmeddelande (SWE)

190401 – Stabiliseringsmeddelande (SWE)

190321 – Stabiliseringsmeddelande (SWE)

190312 – Meddelande om första handelsdag (SWE)

190306 – Resultatet av börsnoteringen (SWE)

190220 – Pressmeddelande IPO (SWE)

 

Ladda ner prospekt: 

Ascelia Pharma prospekt 20 feb 2019