Börsintroduktion

Erbjudandet i korthet:

  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i allmänheten i Sverige och Danmark, samt till institutionella investerare i Sverige och utomlands.
  • Teckningskurs: 25 kr per aktie
  • Erbjudandet omfattar högst 8 000 000 aktier motsvarande 200 miljoner SEK
  • Anmälningsperioden pågår från 21 februari till 5 mars 2019 kl. 15:00
  • Beräknad första handelsdag förväntas bli den 13 mars 2019
  • Aktien kommer att handlas på Nasdaq Stockholm (small cap) under kortnamnet ”ACE”

 

Teckningsåtaganden

Alto invest, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden (AP4) samt ett antal befintliga aktieägare, inklusive Sunstone Capital och Øresund-Healthcare Capital samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare såväl som andra externa investerare har åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 150 MSEK

 

Pressmeddelanden

190321 – Stabilisation notice (SWE)

190312 – IPO first day of trading announcement (SWE)

190306 – Result of the IPO (SWE)

190220 – Pressmeddelande IPO (SWE)

 

Ladda ner prospekt: 

Ascelia Pharma prospekt 20 feb 2019