Börsintroduktion (genomförd 2019)

Ascelia Pharma genomförde ett Erbjudande och börsnotering på Nasdaq Stockholm i mars 2019

  • Erbjudandet riktade sig till allmänheten i allmänheten i Sverige och Danmark, samt till institutionella investerare i Sverige och utomlands.
  • Teckningskursen var 25 kr per aktie
  • Erbjudandet omfattade högst 8 000 000 aktier motsvarande 200 miljoner SEK
  • Anmälningsperioden var 21 februari till 5 mars 2019
  • Första handelsdag var 13 mars 2019
  • Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (small cap) under kortnamnet ”ACE”

 

Teckningsåtaganden

Alto invest, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden (AP4) samt ett antal befintliga aktieägare, inklusive Sunstone Capital och Øresund-Healthcare Capital samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare såväl som andra externa investerare åtog sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 150 MSEK

 

Pressmeddelanden

190412 – Exercise of over-allotment option (SWE)

190411 – Stabiliseringsmeddelande (SWE)

190401 – Stabiliseringsmeddelande (SWE)

190321 – Stabiliseringsmeddelande (SWE)

190312 – Meddelande om första handelsdag (SWE)

190306 – Resultatet av börsnoteringen (SWE)

190220 – Pressmeddelande IPO (SWE)

 

Ladda ner prospekt: 

Ascelia Pharma prospekt 20 feb 2019

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nyskapande läkemedel som fyller medicinska tomrum samt har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering.

Huvudkontor är i Malmö och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE).

Ladda ner faktablad: Ascelia Pharma Factsheet Dec 2020

Events