Regulatorisk

KVARTALSRAPPORT Q4 2022: Fas 3 studien för Orviglance, SPARKLE, förväntas avslutas i första kvartalet 2023.

2023-02-10
PDF
Rapport
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q4 2022 (januari – december 2022) som finns tillgänglig på företagets hemsida:

https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q4 2022

 • Nya starka Orviglance-data stöder framgångsrik avslutning av SPARKLE-studien med betydligt färre patienter.
 • Ascelia Pharma utökar ledningsgruppen för att förbereda för kommersialisering.
 • Presentation på RSNA-konferensen av stark data från Orviglance födointeraktionsstudie, som visar tydlig ökning av signalintensitet i levern efter en lätt måltid såväl som efter fasta.
 • 65 patienter hade avslutat SPARKLE vid utgången av 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • 71 patienter har avslutat SPARKLE studien per den 27 januari 2023.

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q4 2022

 • Rörelseresultatet uppgick till -52,2 MSEK (-39,2 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,53 (SEK -1,01)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -28,7 MSEK (-32,2 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 149,6 MSEK (261,6 MSEK)

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR HELÅR 2022

 • Rörelseresultatet uppgick till -147,0 MSEK (-137,9 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -3,77 (SEK -3,82)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -125,3 MSEK (-116,6 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 149,6 MSEK (261,6 MSEK)

”Fjärde kvartalet 2022 avslutade ett mycket intensivt och produktivt år för Ascelia Pharma, där vi hade särskilt fokus på det viktiga fas 3-programmet med Orviglance®, vårt kontrastmedel för magnetkameraundersökningar. I december presenterade vi en uppdaterad plan för den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien SPARKLE med Orviglance som nu ska slutföras med 80 patienter på grund av en betydligt högre Orviglance-effekt än vad som ursprungligen förväntades. Tidigare under året slutförde vi framgångsrikt de två andra kliniska studierna som är en del av vårt fas 3-program för Orviglance – studien av leverinsufficiens (Hepatic Impairment Study) och mateffektstudien (Food Effect Study). Våra framsteg i utvecklingen av Orviglance under fjärde kvartalet sätter oss på kurs mot ett framgångsrikt 2023. Hela Ascelia Pharma-teamet är glada över att ta Orviglance vidare mot ett framgångsrikt 2023, med slutförandet av patientrekryteringen, headline-resultat och förberedelser för ansökan och lansering.”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 10 februari kl. 10:00. Rapporten presenteras av företagets CEO Magnus Corfitzen, Deputy CEO & CCO Julie Waras Brogren, CFO Déspina Georgiadou Hedin och CSO Andreas Norlin. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://ir.financialhearings.com/ascelia-pharma-q4-2022

För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig genom länken nedan. Efter registrering får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009439

Det kommer även vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter/