Bolagsstämma 2018

Ascelia Pharmas årsstämma hölls på Setterwalls advokatbyrå AB, Stortorget 23 i Malmö, fredag 23 november 2018. Protokoll från årsstämman samt kallelse till årsstämman tillsammans med dokument till agendan finns nedan.

Hantering av personuppgifter
Ascelia Pharma AB:s aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB.
Information om hur Euroclear behandlar personuppgifter finns här:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-GM-English.pdf

 

Protokoll årsstämma 23 nov 2018

 

Dokument inför årsstämman:

Kallelse årsstämma 2018

Fullmaktsformulär årsstämma 2018

Valberedningens förslag och motiverade yttrande (SWE and ENG version included)

Instruktion för valberedningen (SWE and ENG version included)

Styrelsens rapport om ersättning till ledande befattningshavare (SWE and ENG version included)

Riktlinjer för ersättning (SWE and ENG version included)

Emissionsbemyndigande (SWE and ENG version included)

Makulering av teckningsoptioner (SWE and ENG version included)

Personaloptionsprogram (SWE and ENG version included)

Årsredovisning 2017-2018 (Swedish version)

Mangoral

Mangoral är ett kontrastmedel specifikt för levern som används vid magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) i syfte att upptäcka och lokalisera potentiella metastaser i levern hos patienter där användning av dagens standardmedel, gadoliniumbaserade kontrastmedel (gadolinium-based contrast agents, GBCA), är medicinskt olämpligt eller omöjligt att administrera. Mangoral befinner sig klinisk prövning i fas III.

Oncoral

Oncoral är en formulering i tablettform av den välkända cellgiftssubstansen irinotecan, som används för behandling av långt framskriden magcancer. Irinotecan används i dag huvudsakligen för behandling av spridd kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer). Även om irinotecan i dag inte är godkänt för behandling av magcancer i USA eller inom EU förekommer användning off-label för denna indikation. Oncoral fas I-studier med lovande resultat och är nu redo för fas II-studier.

UTVECKLINGSPROGRAM

Ascelia Pharma har utformat ett utvecklingsprogram för den ledande fas III produktkandidaten Mangoral bestående en registreringsgrundande fas-III studie och två stödstudier. Den kliniska utvecklingsstrategin för Ascelia Pharmas andra produktkandidat, Oncoral, är att erhålla fas-II data och därefter finna en partner för den fortsatta utvecklingen.