Bolagsstämma 2018

Ascelia Pharmas årsstämma hölls på Setterwalls advokatbyrå AB, Stortorget 23 i Malmö, fredag 23 november 2018. Protokoll från årsstämman samt kallelse till årsstämman tillsammans med dokument till agendan finns nedan.

Hantering av personuppgifter
Ascelia Pharma AB:s aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB.
Information om hur Euroclear behandlar personuppgifter finns här:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-GM-English.pdf

 

Protokoll årsstämma 23 nov 2018

 

Dokument inför årsstämman:

Kallelse årsstämma 2018

Fullmaktsformulär årsstämma 2018

Valberedningens förslag och motiverade yttrande (SWE and ENG version included)

Instruktion för valberedningen (SWE and ENG version included)

Styrelsens rapport om ersättning till ledande befattningshavare (SWE and ENG version included)

Riktlinjer för ersättning (SWE and ENG version included)

Emissionsbemyndigande (SWE and ENG version included)

Makulering av teckningsoptioner (SWE and ENG version included)

Personaloptionsprogram (SWE and ENG version included)

Årsredovisning 2017-2018 (Swedish version)