Välkommen till Ascelia Pharma Investor Update: Att ta Orviglance till marknaden – nästa steg mot lansering

2023-03-14
PDF
PDF

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE), presenterade idag uppdateringar om förväntad fas 3-avläsning av SPARKLE i mitten av 2023, samt lanseringsstrategin för att adressera den globala marknadsmöjligheten på 800 miljoner USD med 100 000 förfaranden enbart i målpatientpopulationen i USA. Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i dagens Investor Update med en direktsänd frågestund klockan 14:00 CET.

Eventet består av inspelade presentationer från Ascelia Pharmas koncernledning samt en direktsänd frågestund. Den direktsända frågestunden kommer att äga rum idag, tisdagen den 14 mars från kl. 14:00 CET.

Presentationerna finns nu tillgängliga på Ascelia Pharmas hemsida www.ascelia.com.
För att få tillgång till den direktsända frågestunden, följ denna länk.

"Vi har tre huvudmål för Ascelia Pharma under 2023. Vi mötte den första genom att slutföra patientrekryteringen i SPARKLE i februari. Headline-resultatet med det primära effektmåttet kommer att finnas tillgängligt i mitten av detta år och tillsammans med våra lanseringsförberedelser är det våra viktigaste aktiviteter för att framgångsrikt fullfölja vårt uppdrag att förbättra livet för människor som lever med cancer genom att erbjuda bättre behandlingsalternativ. " säger Magnus Corfitzen, VD för Ascelia Pharma.

"Den adresserbara marknaden för Orviglance har ett globalt värde på 800 miljoner dollar årligen. Detta inkluderar vår tidigare uppskattning för USA, Europa och Japan, samt andra relevanta marknader. Vår uppdatering idag ger även ytterligare information om prissättningsriktmärken och volymuppskattningar, med 100 000 bukavbildningsprocedurer årligen i vår målpatientpopulation enbart i USA", säger Julie Waras Brogren, vice VD och CCO för Ascelia Pharma.

Investeraruppdateringspresentationerna innehåller uppdateringar om:

  • Momentum för tillväxt – Magnus Corfitzen, VD
  • Slutförande av klinisk utveckling – Jennie Wilborgsson, VP Clinical Development & Andreas Norlin, CSO
  • Attraktiv kommersiell möjlighet – Julie Brogren, vice VD & CCO

Presentationerna finns nu tillgängliga på Ascelia Pharmas hemsida www.ascelia.com

En inspelning av frågestunden kommer att publiceras på Ascelia Pharmas hemsida efter eventet. Alla presentationer kommer att hållas på engelska.