Regulatorisk

Rättelse: Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2022

2023-04-13
PDF
ESEF
ESEF
Rapport

Rättelse på grund av felaktig MAR hänvisning

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelar idag att årsredovisningen för 2022 har publicerats.

Årsredovisningen bifogas i både pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format) samt finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.ascelia.com