Regulatorisk

Kvartalsrapport Q4 2021: Starka resultat för Orviglance jämfört med ett gadolinium kontrastmedel

2022-02-10
PDF
Rapport
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q4 2021 (oktober – december 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter-2

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q4 2021

 • Studie av födointagets effekt på Orviglance framgångsrikt slutförd
 • FDA godkänner IND-ansökan för klinisk studie med Oncoral
 • Resultat från Orviglance jämförelsestudie mot gadolinium presenterades på RSNA

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
 
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q4 2021

 • Rörelseresultatet uppgick till -39,2 MSEK (-27,9 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,01 (SEK -1,25)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -32,2 MSEK (-27,6 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 261,6 MSEK (184,7 MSEK)

 
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR HELÅRET 2021

 • Rörelseresultatet uppgick till -137,9 MSEK (-93,4 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -3,82 (SEK -3,76)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -116,6 MSEK (-85,5 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 261,6 MSEK (184,7 MSEK)

 
När vi nu lägger ett hektiskt år bakom oss anser jag att vi, trots effekterna från den pågående Covid-19-pandemin, gjorde goda framsteg i vår kliniska portfölj. Inte minst under Q4, då vi bland annat slutförde mateffektstudien med vår diagnostiska läkemedelskandidat Orviglance®. I december presenterade vi starka resultat från en jämförelsestudie mot ett leverspecifikt gadolinium-baserat kontrastmedel. Dessutom accepterade FDA vår Investigational New Drug-ansökan (IND) för den kommande globala fas 2-studien i magcancer med Oncoral i kombination med Taiho Oncologys LONSURF®, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.
 
En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 10 februari kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CCO Julie Waras Brogren och VP R&D Andreas Norlin. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q4-2021
 
Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter-2/
 
För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 8 505 583 53
UK: +44 333 3009 262
US: +1 646 7224 956
DK: +45 781 501 08