Regulatorisk

KVARTALSRAPPORT Q3 2023: Den ny utläsning av bilderna från fas 3-studien SPARKLE fortskrider enligt planen

2023-11-08
PDF
Rapport
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q3 2023 (januari – september 2023) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter-2/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q3 2023

 • Ny utläsning krävs efter intraläsarinkonsistens rörande poängsättning av bilder av läsare från fas 3-studien SPARKLE
 • Ascelia Pharma gör omfattande neddragning av organisationen för att nå headline-resultat med SPARKLE
 • Ascelia Pharma når headline-resultat från SPARKLE-utläsningen i maj 2024 med nuvarande finansiering

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Ascelia Pharma får översiktsartikel om Orviglance® accepterad för publicering i Investigative Radiology
 • Ascelia Pharma kallar till extra bolagsstämma den 13 november 2023 för röstning av ett förslag om att införa ett personaloptionsprogram

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q3 2023

 • Rörelseresultatet uppgick till -21,4M SEK (-29,6M SEK)
 • Vinst per aktie uppgick till -0,63 SEK (-0,77 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -31,0M SEK (-32,2M SEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 39,0M SEK (179,8M SEK)

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR 9M (jan-sept) 2023

 • Rörelseresultatet uppgick till -99,9 MSEK (-94,8 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till -2,93 SEK (-2,25 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -110,0 MSEK (-96,6 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 39,0 MSEK (179,8 MSEK)

I år har vårt fokus legat på att slutföra SPARKLE, den registreringsgrundande fas 3-studien för Orviglance®, vårt kontrastmedel för magnetkameraundersökningar. Vi slutförde framgångsrikt patientrekryteringen i mars. I början av augusti upptäcktes att de oberoende radiologerna som utläste kontrasteffekten i bilderna från studien uppvisade en hög inomläsarvariabilitet, vilket hindrade oss från att dra några slutsatser om effekten i SPARKLE. På grund av detta genomför vi nu en ny utläsning av bilderna med nya oberoende läsare. I syfte att slutföra den nya utläsningen med befintlig finansiering har vi genomfört betydande kostnadsbesparingsinitiativ samt en reducering av organisationen, vilket kommunicerats i slutet av augusti. Alla ansträngningar och resurser är nu fokuserade på den nya utläsningen av bilderna, och i september kommunicerade vi att vi förväntar oss huvudresultat från SPARKLE senast maj 2024, samt att vi kan slutföra den nya utläsningen med tillgängliga medel. Dessutom breddade vi kommersialiseringsstrategin för Orviglance till att även innefatta möjligheten att lansera Orviglance i USA tillsammans med en partner. Även om en ny utläsning av bilderna från SPARKLE är ett beklagligt bakslag för våra tidsplaner, är vår tro på potentialen i Orviglance oförändrad. Vi arbetar målmedvetet för att göra produkten tillgänglig för alla patienter som behöver ett gadoliniumfritt kontrastmedel vid magnetkameraundersökningar av levern.”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma

En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 8 november kl. 10:00.

Rapporten presenteras av företagets CEO Magnus Corfitzen, Deputy CEO Julie Waras Brogren och CSO Andreas Norlin. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://ir.financialhearings.com/ascelia-pharma-q3-report-2023

För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig genom länken nedan. Efter registrering får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003498

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida:
https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/