Regulatorisk

KVARTALSRAPPORT Q3 2022: Framgångsrik slutrapportering i två av tre studier inför regulatorisk ansökan

2022-11-04
PDF
Rapport
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q3 2022 (januari – september 2022) som finns tillgänglig på företagets hemsida:

https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q3 2022

 • Det slutliga resultatet för leverfunktionsstudien markerar slutförandet av den andra studien i den pågående kliniska fas 3-programmet för registrering av Orviglance.
 • Resultat från Orviglance Food Effect Study har accepterats som en muntlig presentation vid världens största radiologiska konferens, RSNA.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Ledningsgruppen utökades till sju medlemmar i förberedelserna för förväntad tillväxt.

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q3 2022

 • Rörelseresultatet uppgick till -29,6 MSEK (-32,7 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -0,77 (SEK -0,82)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -32,5 MSEK (-30,7 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 179,8 MSEK (291,0 MSEK)

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR 9M 2022

 • Rörelseresultatet uppgick till -94,8 MSEK (-98,8 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -2,25 (SEK -2,80)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -96,6 MSEK (-84,3 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 179,8 MSEK (291,0 MSEK)

” Ascelia Pharma fortsatte att göra klara framsteg i våra kliniska projekt under tredje kvartalet 2022, särskilt det viktiga fas 3-programmet med Orviglance®, vårt kontrastmedel för magnetkameraundersökningar som är under utveckling. Vi har framgångsrikt genomfört två kliniska studier – studien av leverinsufficiens (Hepatic Impairment Study) och mateffektstudien (Food Effect Study) – som har löpt parallellt med den registreringsgrundande kliniska studien SPARKLE, vilket är stadiga steg framåt i våra förberedelser för regulatorisk ansökan och godkännande av Orviglace. Vårt främsta fokus under 2022 är oförändrat – att slutföra det kliniska fas 3-programmet med Orviglance och fortsätta förberedelserna av registreringsansökan för ett nytt läkemedelsgodkännande (NDA) och kommersialiseringen”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 4 november kl. 10:00. Rapporten presenteras av företagets CEO Magnus Corfitzen, Deputy CEO & CCO Julie Waras Brogren, CFO Déspina Georgiadou Hedin and CSO Andreas Norlin. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://ir.financialhearings.com/ascelia-pharma-q3-2022

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
DK: +45 781 501 08
SE: +46 8 505 583 75
UK: +44 333 3009 270
US: +1 646 7224 957