Regulatorisk

Kvartalsrapport Q3 2021: Oncoral inleder kliniskt samarbete

2021-11-04
PDF
Rapport
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q3 2021 (juli – september 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q3 2021

  • Kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology Inc. för utveckling av Oncoral i kombination med LONSURF®
  • Abstract för Orviglance® jämförelsestudie mot gadolinium accepteras till världens största radiologikonferens RSNA 
  • Villkorat godkännande från FDA för användning av Orviglance som varumärkesnamn för Mangoral
  • Förväntad slutförande av rekryteringen till SPARLE-studien förlängdes till H1 2022 (tidigare H2 2021)

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Studie av födointagets effekt på Orviglance framgångsrikt slutförd

 
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q3 2021

  • Rörelseresultatet uppgick till -32,7 MSEK (-16,3 MSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till SEK -0,82 (SEK -0,51)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -30,7 MSEK (-18,9 MSEK)
  • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 291,0 MSEK (220,7 MSEK)

 
"Vi tar fortsatta steg framåt med hela vår kliniska portfölj. Särskilt för vår nyskapande cellgiftstablett Oncoral där vi i september ett tecknade ett viktigt kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology. Samarbetet gäller den kommande globala kliniska fas 2-studien i magcancer med Oncoral i kombination med Taiho Oncologys LONSURF (trifluridin och tipiracil). Avtalet med Taiho Oncology visar potentialen för Oncoral att bli en del av en ny helt oral behandlingsform för magcancer.
 
Vi fortsatte också det kliniska utvecklingsprogrammet och de kommersiella förberedelserna för Orviglance, vårt diagnostiska läkemedel som för närvarande befinner sig i fas 3. Framstegen fortsatte efter kvartalet då vi i oktober slutförde vår mateffektstudie med Orviglance”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.
 
En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 4 november kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CMO Carl Bjartmar och CCO Julie Waras Brogren. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q3-2021
 
Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
 
För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 8 505 583 74
UK: +44 333 3009 035
US: +1 833 5268 396
DK: +45 354 455 77 (DK-PIN: 84534526#)