Regulatorisk

Kvartalsrapport Q2 2021: Förbereder Oncoral för nästa nivå

2021-08-19
PDF
Rapport
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q2 2021 (april – juni 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2 2021

  • Riktad nyemission godkänd på extrastämma
  • Emission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Påverkan från Covid-19 förlänger rekryteringsperioden för SPARKLE studien med upp till 6 månader in i H1 2022 (tidigare H2 2021)
  • Villkorat godkännande från FDA för användning av Orviglance som varumärkesnamn för Mangoral
  • Abstract för Orviglance jämförelsestudie mot gadolinium accepteras till världens största radiologikonferens RSNA

 
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q2 2021

  • Rörelseresultatet uppgick till -32,3 MSEK (-28,6 MSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till SEK -0,99 (SEK -1,31)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -30,6 MSEK (-20,7 MSEK)
  • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 319,0 MSEK (144,9 MSEK)

"Vi gör stadiga framsteg i den pågående registreringsgrundande fas 3-studien SPARKLE. Covid-19-pandemin fortsätter dock att väsentligt påverka sjukvårdssystemen globalt, inklusive genomförandet av kliniska prövningar. Särskilt i USA, ett viktigt land i SPARKLE-studien, påverkar de ökande infektionstalen kliniska studier. Därför räknar vi med att rekryteringen till SPARKLE-studien kan förlängas upp till 6 månader in i första halvåret 2022. Vår solida likviditetsposition stöder verksamheten väl in i 2023”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.
 
En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 19 augusti kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CMO Carl Bjartmar och CCO Julie Waras Brogren. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q2-2021
 
Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
 
För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 850 558 351
UK: +44 333 3009 265
US: +1 631 9131 422 (pin 44089965#)
DK: +45 781 501 10