Regulatorisk

KVARTALSRAPPORT Q1 2023: Fas 3 studien för Orviglance, SPARKLE, sista patientens sista besök (Last Patient Last Visit, LPLV) har avslutats

2023-05-11
PDF
Rapport
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q1 2023 (januari – mars 2023) som finns tillgänglig på företagets hemsida:

https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1 2023

  • Den sista patientens sista besök (LPLV) har genomförts i fas 3 studien SPARKLE med Orviglance vilket nu inkluderar 85 patienter som slutfört studien
  • Investor Update: Att ta Orviglance till marknaden – Nästa steg mot lansering
  • Ett tredje amerikanskt patent stärker patentskyddet för Ascelia Pharmas Oncoral (daglig tablett irinotekan)
  • Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitamentsprogram
  • Ascelia Pharma sörjer styrelseledamot René Spogárds bortgång

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Inga väsentliga händelser efter periodens slut

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q1 2023

  • Rörelseresultatet uppgick till -36,7 MSEK (-32,6 MSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,07 (SEK -0,84)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -37,5 MSEK (-31,4 MSEK)
  • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 111,4 MSEK (232,6 MSEK)

Efter ett intensivt och utmanande 2022 fortsatte vi att göra stadiga framsteg under det första kvartalet 2023, där slutförandet av patientrekryteringen till Fas 3-studien SPARKLE med Orviglance sätter oss på kurs mot ett framgångsrikt 2023.”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 11 maj kl. 10:00. Rapporten presenteras av företagets CEO Magnus Corfitzen, Deputy CEO & CCO Julie Waras Brogren, CFO Déspina Georgiadou Hedin och CSO Andreas Norlin. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://ir.financialhearings.com/ascelia-pharma-q1-2023

För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig genom länken nedan. Efter registrering får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200756

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter/