Regulatorisk

Kvartalsrapport Q1 2022: Starkt stöd till Orviglance från vårdpersonal

2022-05-11
PDF
Rapport
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q1 2022 (januari – mars 2022) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/ir-media/financial-reports/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1 2022

 • Starkt stöd till Orviglance från marknadsundersökning med vårdpersonal
 • Klinisk verksamhet i Ryssland avbryts för Orviglance
 • Sista patientbesöket slutfört i Orviglance Hepatic Impairment Study
 • Orviglance jämförelsestudie mot gadolinium accepterad till ESGAR-konferens
 • Emission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Ny studie som positivt visar att intaget av en lätt måltid inte påverkar MR-bilderna med Orviglance
 • CFO Kristian Borbos meddelar sin uppsägning; process att hitta efterträdare är inledd

 
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q1 2022

 • Rörelseresultatet uppgick till -32,6 MSEK (-33,7 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -0,84 (SEK -1,00)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -31,4 MSEK (-22,9 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 232,6 MSEK (165,4 MSEK)

 
"Under första kvartalet fortsatte vi att göra framsteg med Orviglance. Viktigast av allt är att vi slutförde patientrekryteringen i studien som utvärderar effekten av nedsatt leverfunktion och meddelade resultaten från en omfattande marknadsundersökning som visar mycket starkt stöd bland vårdpersonal för ett nytt kontrastmedel med en profil som Orviglance. Efter perioden rapporterade vi också resultat från vår mateffektstudie studie som visar att intaget av en lätt måltid inte påverkar MR-bilderna av levern med Orviglance.
På grund av Rysslands invasion av Ukraina beslutade vi att avbryta all klinisk verksamhet i Ryssland. Vår förväntning är att slutföra patientregistreringen för SPARKLE-studien under 2022. Eftersom vårt kliniska utvecklingsteam är helt fokuserat på SPARKLE kommer vi att skjuta upp patientregistrering till fas 2-studien med Oncoral till dess vi kan göra det utan att det påverkar SPARKLE”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.
 
En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 11 maj kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CMO Carl Bjartmar och CCO Julie Waras Brogren. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q1-2022
 
Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/ir-media/financial-reports/
 
För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 850 558 373
UK: +44 333 3009 269
US: +1 646 7224 903
DK: +45 787 232 52