Regulatorisk

Kvartalsrapport Q1 2021: USA kontor öppnat inför lansering

2021-05-12
PDF
Rapport
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q1 2021 (januari – mars 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1 2021

  • Presentation av klinisk utvecklingsplan för Oncoral
  • Kontor öppnat i USA som förberedelse inför planerad lanseringen av Mangoral
  • Riktad nyemission om 200 MSEK

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Den riktade nyemissionen godkänns på extrastämma
  • Emission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram 

 
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q1 2021

  • Rörelseresultatet uppgick till -33,7 MSEK (-20,7 MSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,00 (SEK -0,71)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22,9 MSEK (-18,4 MSEK)
  • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 165,4 MSEK (169,3 MSEK)

"Första kvartalet gav Ascelia Pharma en stark start på det nya året. Vi fortsatte att göra framsteg i det kliniska utvecklingsprogrammet och de kommersiella förberedelserna för Mangoral, vårt kontrastmedel i fas 3, och kunde bland annat öppna vårt USA-kontor som förberedelse inför den planerade lanseringen. Vi genomförde också en riktad nyemission på 200 MSEK för att accelerera förberedelserna inför lansering av Mangoral och inleda den kliniska fas 2-studien med vår orala cellgiftsterapi Oncoral.”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.
 
En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 12 maj kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CMO Carl Bjartmar och CCO Julie Waras Brogren. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q1-2021
 
Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
 
För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 850 558 359
UK: +44 333 3009 260
US: +1 833 2498 403
DK: +45 787 232 50