INBJUDAN TILL ASCELIA PHARMAS INVESTERARUPPDATERING: ATT TA ORVIGLANCE TILL MARKNADEN – NÄSTA STEG MOT LANSERING

2023-03-06
PDF

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) bjuder härmed in analytiker, investerare och media till en investeraruppdatering den 14 Mars 2023 kl. 14:00. Fokus för eventet är att ta Orviglance till Marknaden – nästa steg mot lansering.

Direktsänd frågestund
Eventet består av presentationer från koncernledningen följt av en direktsänd frågestund. Presentationerna kommer att vara tillgängliga på Ascelia Pharmas hemsida www.ascelia.com den 14 Mars kl. 8:00.

Den direktsända frågestunden hålls den 14 Mars kl. 14:00. En inspelning av frågestunden kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Ascelia Pharmas hemsida.

Samtliga presentationer kommer att hållas på engelska.

Orviglance i fokus
Orviglance (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för magnetkameraundersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande tillgängliga klassen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Orviglance, har beviljats särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA). Ett registreringsgrundande kliniskt program med nio studier, inklusive den globala fas 3-studien SPARKLE, har slutförts. Headline resultaten från fas 3-studien förväntas i mitten av 2023.

Anmälan till den direktsända frågestunden
Deltagare till den direktsända frågestunden kan anmäla sig genom att kontakta Ascelia Pharmas Executive Assistant Delphine Biro med email db@ascelia.com. Vänligen bekräfta er anmälan senast den 14 Mars 2023.