Regulatorisk

Halvårsrapport 2022: Starka resultat från Orviglance mateffektstudie

2022-08-18
PDF
Rapport
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag halvårsrapporten för 2022 (januari – juni 2022) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter-2/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2 2022

 • Mateffektstudien (Food Effect Study) visar stark bildförbättring av levern med Orviglance® både med intaget av en lätt måltid och vid ett fastande tillstånd
 • Orviglance jämförelsestudie mot gadolinium presenterades på ESGAR konferensen
 • US Patent and Trademark Office utfärdade en s k Notice of Allowance för en andra Oncoral-patentansökan
 • Déspina Georgiadou Hedin utsedd till ny CFO och ersätter Kristian Borbos

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Orviglance mateffektstudie har antagits som en muntlig presentation till världens största radiologikonferens RSNA

 
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q2 2022

 • Rörelseresultatet uppgick till -32,7 MSEK (-32,3 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -0,68 (SEK -1,02)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -32,7 MSEK (-30,6 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 208,9 MSEK (319,0 MSEK)

 
FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR H1 2022

 • Rörelseresultatet uppgick till -65,2 MSEK (-66,1 MSEK)
 • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,54 (SEK -2,03)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -60,1 MSEK (-53,6 MSEK)
 • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 208,9 MSEK (319,0 MSEK)

 
”Under de senaste månaderna har vi genomfört två kliniska studier – Hepatic Impairment Study och Food Effect Study – som har pågått parallellt med den registreringsgrundande kliniska studien SPARKLE med vårt kontrastmedel Orviglance® som är under utveckling. Detta är ett solitt steg framåt i våra förberedelser för regulatorisk ansökan och godkännande av Orviglance. Vår fokus framgent är oförändrat – att slutföra det kliniska fas 3-programmet med Orviglance och fortsätta förberedelserna för kommersialisering”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.
 
En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 18 augusti kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CCO Julie Waras Brogren och CMO Carl Bjartmar. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: Ascelia Pharma Q2 Report 2022 (streamfabriken.com)
 
Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media-sv/finansiella-rapporter-2/
 
För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 8 505 583 52
UK: +44 333 3009 265
US: +1 646 7224 904
DK: +45 781 501 09