Ett tredje amerikanskt patentet stärker patentskyddet för Ascelia Pharmas Oncoral (Daglig tablett irinotekan)

2023-03-13
PDF

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag beslutet från US Patent and Trademark Office (USPTO) att tillåta utfärdandet av ett tredje patent som täcker Oncorals sammansättning.

Ascelia Pharma har erhållit ett positivt förhandsbesked (ett så kallat ”Notice of Allowance”) från det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office (USPTO), om att patentansökan nr 17/865 734 för Oncoral kommer att godkännas i USA. Oncoral är Ascelia Pharmas orala dagliga irinotekankemoterapi med potential att erbjuda både bättre effekt och säkerhet jämfört med intravenösa högdos kemoterapiinfusioner på sjukhus.

"Vi är mycket nöjda med den fortsatta utvecklingen av patentportföljen för Oncoral och ser USPTO:s beslut som ett erkännande av innovationen bakom vår nya orala formulering av irinotecan. Möjligheten att stärka patentskyddet för Oncoral tillför ytterligare värde till utvecklings- och kommersialiseringsmöjligheterna för Oncoral och för Ascelia Pharma", säger Julie Waras Brogren, Vice VD och Chief Commercial Officer för Ascelia Pharma.

Det nya patentet täcker tablettkompositionen och kommer att ge skydd fram till 2035 samt möjligheten till potentiell förlängning i USA. Det breddar omfattningen av Ascelia Pharmas patentskydd för Oncoral utöver de redan beviljade amerikanska patenten US 10,143,657 och US 11,419,825, som i stort sett täcker den solida orala sammansättningen av Oncoral samt metoden att använda Oncoral. Utanför USA omfattas Oncoral av patent i utvalda europeiska länder samt i Japan, Kina och Kanada.