Att leda Ascelia Pharma genom Covid-19 perioden

2020-03-30

Kära läsare, vi lever i osäkra och oroande tider. Den globala Covid-19-pandemin har visat sig slå hårt och obarmhärtigt mot individer, företag, organisationer och hela länder. Nästan varje minut får vi nyheter om den snabba spridningen av sjukdomen, med ett snabbt ökande antal offer.

Som VD för Ascelia Pharma är det mitt ansvar att göra mitt yttersta för att säkerställa att alla i vår gemenskap är känner sig säkra och mår bra. Tillsammans med mina kollegor arbetar jag nogsamt för att verka enligt myndigheternas föreskrifter och samtidigt se till att företaget fortsätter att fungera på samma fokuserade och beslutsamma sätt som tidigare.

Här är mitt perspektiv på var vi som företag står idag:

  • Vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken för patienterna, samt våra anställda och deras familjer och andra i vår gemenskap.
  • Sammantaget befinner sig Ascelia Pharma i en solid ekonomisk situation med 184 MSEK i likvida medel från årsskiftet 2020. Vi har en låg kostnadsbas, med endast 11 anställda och den viktigaste kostnadsdrivaren är kliniska prövningar. Om det uppstår driftsförseningar på grund av Covid-19 kommer våra driftskostnader därför att begränsas under denna period.
  • Våra tillgångar Mangoral och Oncoral är starka och i grund och botten oförändrade. Det finns fortfarande – och kommer att finnas – ett betydande medicinskt behov och attraktiva kommersiella möjligheter för dessa projekt.
  • SPARKLE, vår globala beslutsgrundande fas 3-studie med Mangoral, rekryterade sin första patient i februari. Baserat på initial feedback från sjukhusen är det möjligt att Covid-19 kan orsaka en försening jämfört med vår ursprungliga plan, och vi fortsätter att övervaka situationen noggrant. Vi kommer att uppdatera er om och när det finns ändringar i vår tidigare kommunicerade tidslinje.
  • Eftersom uppföljningstiden för patienter i SPARKLE-studien är kort är vi övertygade om att robustheten i studiedata inte kommer att påverkas på grund av denna extraordinära situation.
  • Vi arbetar intensivt med de sjukhus som redan är i studien och skriver avtal med fler sjukhus för att starta rekrytering. Vårt mål är att inkludera cirka 35 sjukhus i USA, Europa och Sydkorea.
  • För att maximera vår finansiella flexibilitet och operativa utveckling överväger vi mer än någonsin nödvändigheten av alla kostnader för att avgöra om de ska utföras nu eller vid ett senare tillfälle.

Jag är fast övertygad om att Ascelia Pharma är i en stark position att genomföra vår strategi, slutföra våra utvecklingsprogram och ta Mangoral och Oncoral till marknaden. Under tiden arbetar vi så hårt och flitigt som möjligt och hoppas – som alla andra – att vi ser slutet på Covid-19-pandemin förr snarare än senare.

Magnus Corfitzen, VD Ascelia Pharma

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

 

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning i kliniska fas-3 studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com