Ascelia Pharmas andra amerikanska patent för Oncoral (oralt irinotekan) stärker skyddet ytterligare

2022-05-31
PDF

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att US Patent and Trademark Office (USPTO) har utfärdat en s k Notice of Allowance för en andra Oncoral-patentansökan som omfattar användningen av Oncoral.

Oncoral är Ascelia Pharmas orala dagliga cellgiftsbehandling under utveckling som har potential att erbjuda både bättre effekt och säkerhet jämfört med intravenösa högdosinfusioner på sjukhus. Det nya patentet (ansökningsnummer 16/120 451) omfattar användningen i behandlingen av olika relevanta cancerformer och breddar patentskyddet för tablettsammansättningen av Oncoral som en fast oral doseringsform. Det nya patentet stärker ytterligare de immateriella rättigheter för Oncoral och ger skydd fram till 2035 i USA.

“Vi är mycket glada över att det amerikanska patentverket erkänner innovationen av vår nya orala formulering av irinotekan. Möjligheten att stärka patentskyddet för Oncoral tillför ytterligare värde till utvecklings- och kommersialiseringsmöjligheterna för Oncoral och för Ascelia Pharma”, säger Julie Waras Brogren, Chief Commercial Officer på Ascelia Pharma.

Det nya patentet utökar omfattningen av Ascelia Pharmas patentskydd för Oncoral utöver det redan beviljade amerikanska patentet US 10 143 657 som täcker den fasta orala sammansättningen av Oncoral. Utanför USA omfattas Oncoral av patent i utvalda europeiska länder samt i Japan och Kina.