Ascelia Pharma vinner priset som bästa Life Science bolag i Malmö

2020-02-11
PDF
Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) blev igår kväll tilldelat priset för bästa Life Science bolag i Malmö på stadens prestigefyllda årliga Näringslivsgala. Priset följer av Ascelia Pharmas arbete med att utveckla nyskapande läkemedel som fyller ett tydligt medicinskt tomrum.

Vi är väldigt glada och hedrade med utmärkelsen som lyfter fram vårt gedigna arbete med att utveckla nyskapande läkemedel som ökar livslängden och förbättrar livskvaliteten för patienter som lever med cancer. Som tidigare annonserat har vi öppnat kliniker för inkludering av patienter i den registreringsgrundande fas III-studien för vår ledande läkemedelskandidat Mangoral och vi förväntar inleda försäljning under 2022 i USA. För att fortsätta vår framgångsrika utveckling expanderar vi vårt bolag i Malmö, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

 

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

 

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com