Regulatorisk

Ascelia Pharma publicerar årsredovisning för 2021

2022-04-11
PDF
ESEF
Rapport

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelar idag att årsredovisningen för 2021 har publicerats.

Årsredovisningen bifogas i både pdf-format och i ESEF-format (European Single Electronic Format) samt finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.ascelia.com