Ascelia Pharma håller telekonferens för presentation av kvartalsrapport

2019-05-13
PDF
Ascelia Pharmas kvartalsrapport för januari – mars 2019 (Q3 2018/2019) offentliggörs onsdagen den 15 maj 2019 kl. 08:00. En presentation för analytiker, media och investerare hålls samma dag kl. 10:00.

Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos och CMO Carl Bjartmar. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationen kan följas live via följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q3-2018-2019

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida.

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SWE: +46 8 505 583 66
UK: +44 333 300 9273
US: +1 833 526 8380

För mer information, vänligen kontakta
Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019, kl. 08:45.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com