Regulatorisk

Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitamentsprogram

2023-02-21
PDF

Styrelsen i Ascelia Pharma AB (”Ascelia”) har den 21 februari 2023 beslutat att omvandla 54 500 C-aktier till stamaktier för leverans av aktier till deltagare i det prestationsbaserade aktiesparprogram som beslutades vid årsstämma den 14 november 2019 (”LTI 2019”).

Ascelias styrelse har, i enlighet med villkoren i LTI 2019, beslutat om omvandling av 54 500 C-aktier för tilldelning av 54 500 stamaktier till deltagarna i LTI 2019 genom s.k. matchingsaktier, där tilldelning skett med 24 500 stamaktier till Ascelias verkställande direktör och 30 000 stamaktier till övriga deltagare. Totalt har fem deltagare tilldelats stamaktier i LTI 2019.

Antalet utstående aktier i Ascelia uppgår efter registrering av ovannämnda omvandling av C-aktier till stamaktier fortsatt till totalt 34 871 177 aktier, varav 33 722 762 är stamaktier med en röst vardera, och 1 148 415 är C-aktier med 1/10 röst vardera. Samtliga C-aktier innehas av Ascelia. Det totala antalet röster i Ascelia uppgår till 33 837 603,5.