Regulatorisk

Ascelia Pharma avbryter klinisk verksamhet i Ryssland

2022-03-07
PDF

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att på grund av den ryska invasionen av Ukraina avbryts all klinisk verksamhet i Ryssland i den pågående fas 3-studien SPARKLE. Som en följd av detta förlängs förväntad slutrekrytering till SPARKLE-studien till 2022 (tidigare H1 2022).

Konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina är både allvarliga och oroande. På grund av den eskalerande situationen har Ascelia Pharma beslutat att avbryta all klinisk verksamhet, inklusive patientrekrytering, i Ryssland. Vi visar hänsyn och omtanke gentemot de patienter och den ryska medicinska personal som vi har arbetat med.

Ascelia Pharma har fullt fokus på att slutföra SPARKLE-studien så snabbt som möjligt. Vi arbetar med sjukhusen som redan är med i studien för att accelerera rekrytering samt att utöka antalet deltagande sjukhus.

Bland de 47 sjukhus som för närvarande är öppna i den globala SPARKLE-studien finns 13 i Ryssland. Beslutet att avbryta den kliniska verksamheten i Ryssland kan förlänga tidsplanen för att slutföra patientrekryteringen i studien. Den förväntade rekryteringen förlängs därför till 2022 (tidigare H1 2022). Som tidigare kommunicerats har Ascelia Pharma tillräcklig finansiering för att slutföra SPARKLE-studien.