Regulatorisk

Antal aktier och röster i Ascelia Pharma AB

2022-03-31
PDF

Under mars månad har antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB ökat med anledning av riktad nyemission och återköp av 294 729 C-aktier som styrelsen, med stöd av bemyndigade från årsstämman den 5 maj 2021, beslutade om den 2 mars 2022.

Per den 31 mars 2022 uppgår antalet aktier i Ascelia Pharma AB till 34 871 177 aktier, varav 33 668 262 är stamaktier med en röst vardera och 1 202 915 är C-aktier med en ti-ondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 33 788 553,5 röster.