Regulatorisk

Ändring av antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB

2023-02-28
PDF

Under februari månad har antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB ändrats med anledning av omvandling av sammanlagt 54 500 C-aktier till sammanlagt 54 500 stamaktier för leverans av aktier till deltagare i det prestationsbaserade aktiesparprogrammet som beslutades av årsstämma den 14 november 2019 (LTI 2019).

Per den 28 februari 2023 uppgår antalet aktier i Ascelia Pharma AB till 34 871 177 aktier, varav 33 722 762 är stamaktier med en röst vardera, och 1 148 415 är C-aktier med 1/10 röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 33 837 603,5.