65 patienter har slutfört SPARKLE-studien

2022-12-29
PDF

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE), ett biofarmaceutiskt bolag inriktat på att förbättra livet för personer som lever med sällsynt förekommande cancer, meddelade idag att per den 29 december 2022, har 65 patienter slutfört den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien SPARKLE med ledande läkemedelskandidaten Orviglance.

Den 6 december 2022 meddelade Ascelia Pharma att 58 patienter hade slutfört SPARKLE-studien, som kommer att omfatta totalt 80 patienter. Sedan detta tillkännagivande har ytterligare 7 patienter slutfört studien. Bolaget förväntar sig en slutförd patientrekrytering i februari-mars 2023 och en topline-utläsning i mitten av 2023.

SPARKLE-studien är den tredje och sista av tre kliniska studier som utgör fas 3-programmet för Orviglance, bolagets orala kontrastmedel som har beviljats särläkemedelsstatus.