Welcome to your new career

Huanhuan Zhang

Senior Financial Controller

Huanhuan Zhang, Financial controller

Beskriv gärna dig själv:

Jag har ett stort intresse för controlling, analys och interna processer, samt finner nöje att jobba med siffror.

Kan du beskriva din roll och ditt ansvar på Ascelia Pharma:

Jag jobbar som Financial Controller. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar finansiella rapporter, analys av budget vs. utfall, systematisk kontroll av utgifter, och att optimera interna rutiner.

Enligt din åsikt, vad som gör Ascelia Pharma ett bra ställe att arbeta:

Vi har ett kanon-team som tror på vår produktutveckling, samt en arbetsplats med mångfald och inspirerande kollegor.

Vilka egenskaper är viktigast för en person som vill arbeta på Ascelia Pharma:

Arbeta med integritet, vara ansvarsfull och ha viljan att lyssna på varandra.