Oncoral presenteras i tidskriften International Pharmaceutical Industry

2022-04-08

I april månads utgåva av tidsskriften International Pharmaceutical Industry Journal kan ni läsa om vetenskapen bakom och vårt arbete för att förbättra utfallen för patienter med magcancer genom utvecklingen av Oncoral. Oncoral är vårt nyskapande cellgift som ska ges genom daglig oral dosering, (sidor 30-33).

Denna artikel har publicerats i volym 14, nummer 1 av internationell läkemedelsindustrin.

Läs artikeln här

Articles - Ascelia Pharma